Plan Balcerowicza - strona 3

Polski handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Notatkę dodano: 16.07.2013
Pobrań: 20
Wyświetleń: 154

kamiennego itp. sprawowały władze nad wymianą towarową PRL z zagranicą. Powyższy stan rzeczy w połączeniu z zasadniczym brakiem własności prywatnej doprowadził do tego, że udział PRL w handlu światowym nie przekraczał 1%. W 1990 roku rozpoczęto realizację tzw. Planu Balcerowicza. Jego głównymi celami...

Cechy sporu o III i IV RP-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Analiza dyskursu medialnego
Notatkę dodano: 22.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 64

„porozumienia” co narażone jest zawsze na zarzut porozumienia pozornego oznaki tej tendencji to: retoryka ekonomicznego plany Balcerowicza, brak publicznego obrzędu przejścia do nowego systemu, unikanie silnych wizji retorycznych, brak potężnej reformy politycznej pełniącej rolę utrwalonego w zbiorowej pamięci...

Wykład - okres transformacji i plan ekonomiczny Balcerowicz

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Notatkę dodano: 21.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 56

%. Wskaźniki comiesięcznej inflacji za okres 09.1989-02.1991 zostały przedstawione w tabeli 1 i na wykresie 1. Niestety plan Balcerowicza przyniósł także wiele negatywnych skutków. Reforma odbiła się bowiem na poziomie aktywności gospodarczej i stopie życiowej. Spadły płace realne i w szybkim tempie wzrosło...

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 15
Wyświetleń: 226

, później producenci innych dóbr i w następnym okresie podniesiono stawki celne) - za rządów Mazowieckiego przyjęto Plan Balcerowicza, a także kilka innych unormowań =, które miały dopełniać jego działanie. Jednym z takich aktów prawnych była ustawa Prawo Celne, która wprowadziła określone reguły stanowiące...

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Notatkę dodano: 10.09.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 111

Oraz kurs oficjalny. Np. w roku 1989 była 5 krotna różnica kursu czrnorynkowego do oficjalnego. W 1989r. w ostatnim dniu ukształtował się kurs na poziomie 670 zł/1$. Wprowadzono plan Balcerowicza, wg którego jednym z podstawowych instrumentów był kurs walutowy. Podstawowym celem zastosowania tego kursu...

Finanse międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Notatkę dodano: 17.09.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 91

- przez usługi konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej, m. in. Plan Balcerowicza był konsultowany z ekspertem MFW prof. Jeffrey'em Sachsem kontrolną- polegającą na nadzorowaniu przez MFW uzgodnionych...

Współczesne systemy gospodarcze 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 91

Radzieckim, nastąpił upadek centralnie planowanego systemu ekonomicznego. Obecnie podobny system gospodarczy występuje jednak w niektórych krajach świata, między innymi na Kubie i w Koreańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej. Reforma systemu gospodarczego Polski nastąpiła poprzez plan Balcerowicz. Zakładał...

Socjologia zmiany - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Notatkę dodano: 25.04.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 134

„okrągłego stołu” 4 czerwca 1989 - wybory do Sejmu kontaktowego 19 sierpnia 1989 - premier T. Mazowiecki 27 grudnia 1989 przyjęcie przez Sejm planu Balcerowicza 29 grudnia 1989 roku zmiana Konstytucji - PRL - RP PZPR istnieje do 28 stycznia 1990 roku 22 grudnia 1990 nowo wybrany prezydent L. Wałęsa - Sejm...

Postulaty po 1976 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 80

kontrolny nad firmami prywatyzowanymi. Henryk Pająk (narodowiec) - autor książki „Piąty rozbiór Polski 1990-2000”. Koncepcja Balcerowicza - pierwszy plan Balcerowicza (problemy w 1989 roku, bo była zła sytuacja makroekonomiczna, wynikająca z nadmiernej ilości pieniądza, z czego wynikła ogromna inflacja...

Prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 86

nie wpuszczono urzędników. Na początku lat 90-tych Moczulski mówił - to ewenement, że kraj pozbywa się majątku bez przegranej wojny. Pająk o NFI - przestępcze działanie na zlecenie Banku Światowego, za bezcen; międzynarodowy przestępczy spisek. II Plan Balcerowicza (1997 rok) - cele: podwojenie zamożności...