Plan Balcerowicza - strona 3

Powrót do gospodarki rynkowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

i ministrem finansów Demokratyzacja kraju osłabia partie komunistyczne 1990r– PZPR przekształcono w SdRP a ZSL w PSL Pogarsza się sytuacja materialna emerytów 1997r– ograniczenie tempa wzrostu przez ograniczenie popytu wewnętrznego 3. Podstawowe założenia Planu Balcerowicza:            Zahamowanie...

Kontekst ekonomiczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Łaniewska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

, odgórne stosowanie decyzji administracyjnych (np. W Polsce “Plan Balcerowicza”) często w celu wprowadzenia tego neoliberalnego credo ▪ zmienia się wtedy sytuacja na rynku pracy (gwałtowna technologizacja procesu produkcji) ▪ mechanizm delegowania pracy - powstanie globalnego kapitału, gwałtowny spadek...

Polski handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1078

kamiennego itp. sprawowały władze nad wymianą towarową PRL z zagranicą. Powyższy stan rzeczy w połączeniu z zasadniczym brakiem własności prywatnej doprowadził do tego, że udział PRL w handlu światowym nie przekraczał 1%. W 1990 roku rozpoczęto realizację tzw. Planu Balcerowicza. Jego głównymi celami...

Polityka celna w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

, później producenci innych dóbr i w następnym okresie podniesiono stawki celne) - za rządów Mazowieckiego przyjęto Plan Balcerowicza, a także kilka innych unormowań =, które miały dopełniać jego działanie. Jednym z takich aktów prawnych była ustawa Prawo Celne, która wprowadziła określone reguły stanowiące...

Współczesne systemy gospodarcze 2

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Radzieckim, nastąpił upadek centralnie planowanego systemu ekonomicznego. Obecnie podobny system gospodarczy występuje jednak w niektórych krajach świata, między innymi na Kubie i w Koreańskiej Republice Ludowo- Demokratycznej. Reforma systemu gospodarczego Polski nastąpiła poprzez plan Balcerowicz. Zakładał...

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Oraz kurs oficjalny. Np. w roku 1989 była 5 krotna różnica kursu czrnorynkowego do oficjalnego. W 1989r. w ostatnim dniu ukształtował się kurs na poziomie 670 zł/1$. Wprowadzono plan Balcerowicza, wg którego jednym z podstawowych instrumentów był kurs walutowy. Podstawowym celem zastosowania tego kursu...

Finanse międzynarodowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

- przez usługi konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej, m. in. Plan Balcerowicza był konsultowany z ekspertem MFW prof. Jeffrey'em Sachsem kontrolną- polegającą na nadzorowaniu przez MFW uzgodnionych...

Postulaty po 1976 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

kontrolny nad firmami prywatyzowanymi. Henryk Pająk (narodowiec) - autor książki „Piąty rozbiór Polski 1990-2000”. Koncepcja Balcerowicza - pierwszy plan Balcerowicza (problemy w 1989 roku, bo była zła sytuacja makroekonomiczna, wynikająca z nadmiernej ilości pieniądza, z czego wynikła ogromna inflacja...

Prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

nie wpuszczono urzędników. Na początku lat 90-tych Moczulski mówił - to ewenement, że kraj pozbywa się majątku bez przegranej wojny. Pająk o NFI - przestępcze działanie na zlecenie Banku Światowego, za bezcen; międzynarodowy przestępczy spisek. II Plan Balcerowicza (1997 rok) - cele: podwojenie zamożności...

Socjologia zmiany - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

„okrągłego stołu” 4 czerwca 1989 - wybory do Sejmu kontaktowego 19 sierpnia 1989 - premier T. Mazowiecki 27 grudnia 1989 przyjęcie przez Sejm planu Balcerowicza 29 grudnia 1989 roku zmiana Konstytucji - PRL - RP PZPR istnieje do 28 stycznia 1990 roku 22 grudnia 1990 nowo wybrany prezydent L. Wałęsa - Sejm...