Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

Składka ubezpieczeniowa - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 131

utracisz dochody 9np. z powodu utraty pracy). Przewiduje się, ze składka ubezpieczeniowa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń przewiduje bowiem, że „W najbliższych latach coraz chętniej będziemy kupować polisy na życie. W ciągu 4 lat (1999r. - 2002r.) wydamy na nie ok. 4...

Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 74

obowiązujących przepisów, współdziałanie z Ministerstwem Finansów, Państwowym Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Rzecznikiem Ubezpieczonych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami...

Nadzór ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Notatkę dodano: 06.05.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 154

nadzorcze przyznane mu w regulacjach kompetencyjnych. Nadzór ubezpieczeniowy Historia: Do końca III 2002r. - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE); Od IX 2006r. - zintegrowany nadzór finansowy - Komisja Nadzoru Finansowego. Głównym celem KNF...

Nadzór ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Olzacka
 • Ubezpieczenia społeczne
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 122

nadzorcze przyznane mu w regulacjach kompetencyjnych. Nadzór ubezpieczeniowy Historia: Do końca III 2002r. - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE); Od IX 2006r. - zintegrowany nadzór finansowy - Komisja Nadzoru Finansowego. Głównym celem KNF...

Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 27.03.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 168

utracisz dochody 9np. z powodu utraty pracy). Przewiduje się, ze składka ubezpieczeniowa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń przewiduje bowiem, że „W najbliższych latach coraz chętniej będziemy kupować polisy na życie. W ciągu 4 lat (1999r. - 2002r.) wydamy na nie ok. 4...

Finanse publiczne- wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 13
Wyświetleń: 94

Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej i Komisja Nadzoru Bankowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Podstawowymi podmiotami wykonującymi działalność finansową są organy finansowe podległe Ministrowi Finansów...

Ubezpieczenia - test 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 15
Wyświetleń: 138

należy do: • Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń • Rzecznika Ubezpieczonych • Polskiej Izby Ubezpieczeń 13. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń należy do: • Rzecznika ubezpieczonych • Polskiej Izby Ubezpieczeń • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 14...

Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczający

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Notatkę dodano: 11.05.2009
Pobrań: 3
Wyświetleń: 134

utracisz dochody 9np. z powodu utraty pracy). Przewiduje się, ze składka ubezpieczeniowa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń przewiduje bowiem, że „W najbliższych latach coraz chętniej będziemy kupować polisy na życie. W ciągu 4 lat (1999r. - 2002r.) wydamy na nie ok. 4...

Składka ubezpieczeniowa - wzrost stawki

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ubezpieczenia społeczne
Notatkę dodano: 15.10.2010
Pobrań: 7
Wyświetleń: 147

utracisz dochody 9np. z powodu utraty pracy). Przewiduje się, ze składka ubezpieczeniowa wzrośnie w ciągu najbliższych 3 lat. Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń przewiduje bowiem, że „W najbliższych latach coraz chętniej będziemy kupować polisy na życie. W ciągu 4 lat (1999r. - 2002r.) wydamy na nie ok. 4...

Ubezpieczenia - wykład 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 114

Wykład 1 kwietnia 2011 Nadzór ubezpieczeniowy Kto i jak nadzoruje? Do 1995 roku - czynności nadzorcze wykonywane były przez Ministra Finansów 1995 do III 2002 -Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (PUNU)IV2002-IX2006 - Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) Od IX 2006...