Odstojnik

Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 273

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: wzajemne przepływy w wymiennikach cieplnych, podstawowe rodzaje przepływów, odstojnik Dorra, mieszadła szybkoobrotowe, elementy pompy wirowej...

Sedymentacja- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Eugeniusz Noworyta
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2093

jest bardzo krótki i rusza się tylko jednostajnym zatem: zatem: Zależność ogólna, także dla obszaru Newtona Obszary ta zależność jest empiryczna, nie da się jej przewidzieć Obszar Sokratesa Odstojnik Dorra Sedymentacja: Sedymentacja na bardzo dużym odcinku czas okazuję się, że jest to ruch jednostajny. Odstojnik...

Separacja układów heterogenicznych- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
 • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1764

) SEDYMENTACJA (odstawanie) Opadanie zawiesiny cząsteczek stałych w cieczach lub w gazie na skutek działanie siły ciężkości, z prędkością zależną od ich rozmiaru stężenia. Urządzenie do odstawania to odstojnik (osadnik). Prawo Stokesa Obowiązuje dla zawiesin rozcieńczonych i cząstek o kształcie kulistym...

Źródła wody do nawodnień i sprawność systemów nawadniających-opracowan...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

, przy nawodnieniach podsiąkowych grobli i rowów osuszających w nawodnieniach zalewowych budowli na sieci ( upusty, zastawki, przelewy, koryta kalibrowane, odstojniki, syfony, kładki, itp.) Budowle piętrzące - jazy, zapory Doprowadzalniki wyposażone są w: Zamknięcia, zastawki, odstojniki, przepusty, syfony Na każdym...

Podstawy inżynierii chemicznej- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Eugeniusz Noworyta
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1414

NIE 14. Sedymentacja pojedynczej cząstki, równania, charakterystyka 15. Odstojnik Dorra 16. Porowatość złoża 17. Rodzaje filtracji, równania filtracji plackowej, dyskusja zależności 18. Płukanie placka filtracyjnego 19. Rodzaje i przeznaczenie wirówek 20. Flotacja 21. Przewodzenie ciepła, równania 22...

Odpady paleniskowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1267

zdegradowanych, jako materiał podsadzkowy w kopalniach oraz jako warstwa ochronna wysypisk odpadów komunalnych, a w budownictwie hydrotechnicznym — do budowy obwałowań mokrych składowisk i odstojników przemysłowych [17]. Właściwości odpadów paleniskowych zależą od rodzaju spalonego węgla (kamienny czy brunatny...

Klasy jakości wód - zanieczyszczenia i skażenia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

Klasy jakości wód: I b dobra II dobra III umiarkowana IV słaba V zła Małe jeziora są mniej zanieczyszczone OCHRONA WÓD: Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń: -punktowych np. .odcieki ze składowisk, wyloty kanałów ściekowych, rur, spusty zbiorników i odstojników, -obszarowych, nie można określić...

Ujęcie wody podziemnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1099

butle Przyjęto powierzchnię magazynu Fmag= 11 m2. Przedsionek - 5 m2 Pomieszczenie unieszkodliwiania chloru - 10 m2 Cała powierzchnia chlorowni wynosi - 26 m2. 10. Odstojniki i laguny. O ilości osadów decyduje masa usuniętego z wody wodorotlenku żelaza(III) oraz manganu(IV). Stężenie związków...

Oczyszczanie wody podziemnej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy oczyszczania wody
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1722

Liczba otworków: Powierzchnia przypadająca na 1 otworek: Rozstaw otworków: 6. Gospodarka ściekowo - osadowa Objętość popłuczyn jest równa objętości odstojnika: npł = 2/d tpł = 900s (15 minut) Przyjęto 2 odstojniki o wymiarach: głębokość - 2,5 m; długość - 20 m; szerokość - 16 m. Ilość osadów powstających...