Funkcja produkcji

Funkcja produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Notatkę dodano: 22.04.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 121

Funkcja produkcji (krzywa jednakowego produktu jako miejsce geometryczne punktu dla różnych metod wytwarzania). Na produkcję danego dobra x składają się pewne proporcje Z i I. n x(1) - mało inwestycji, a dużo zatrudnienia (postęp kapitałoszczędny), n x(2) - średni nakład inwestycji i średnie...

Funkcja produkcji-Wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 119

WYKŁAD 5 Funkcja produkcji Pojęcie funkcji produkcji Założenia o funkcji produkcji Funkcja produkcji Cobba-Douglasa i jej własności Jednoczynnikowa funkcja produkcji Przedmiotem ekonometrycznej analizy procesu produkcyjnego są modele ekonometryczne, z których najważniejsze to modele produkcji...

Mikroekonomia - funkcja produkcji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 357

Metoda produkcji i funkcja produkcji, efektywność produkcji Metoda (technologia) produkcji: pewien sposób połączenia (kombinacja) różnych nakładów różnych czynników produkcji np. 10 sztuk dobra wyprodukujemy a) przy nakładzie 20 roboczogodzin pracy + 2 maszyny (jakąś metodą pracochłonną), b) 20...

Koszty a produkcja - Funkcja produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 85

kosztów krótko i długo-okresowych. Funkcja produkcji określa max. rozmiary produkcji jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów. Stanowi zatem zbiór technicznie efektywnych metod wytwarzania. Metoda uznana za nie efektywną jest metodą wymagającą dodatkowego zużycia czynników produkcji...

Ekonomia - Funkcja produkcji

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Ekonomia
Notatkę dodano: 01.07.2010
Pobrań: 5
Wyświetleń: 350

- zysk, PN2 - PN1 < 0 - strata, PN2 - PN1 = 0 - zero PN1 - suma wydana na zakup czynników produkcji. PN2 - suma uzyskana ze sprzedaży wytworzonych dóbr. Funkcja produkcji - obrazuje zależność między wielkością produkcji, a rozmiarem nakładów czynników produkcji. Q = wielkość produkcji, f = funkcja, F1...

Funkcja produkcji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 52

Funkcja produkcji - funkcja matematyczna przy pomocy której bada się, jakie zależności zachodzą pomiędzy nakładami i zasobami produkcyjnymi a efektami produkcji. ...

Funkcje produkcji - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Józef Kannenberg
 • Makroekonomia
Notatkę dodano: 26.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 117

FUNKCJE PRODUKCJI, RODZAJE I TYPY POSTĘPU TECHNICZNEGO. Zależności między produkcją a nakładami czynników produkcji opisuje się przy pomocy, tzw. funkcji produkcji (funkcja Cobba - Douglasa): Gdzie: - produkcja, - majątek produkcyjny, - praca żywa, - stałe parametry szacowane na podstawie...

Funkcja produkcji Kremera - jakosc instytucji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia instytucjonalna
Notatkę dodano: 08.10.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 23

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : produkcja Kremera, jakość instytucji...

Funkcja produkcji. Wskaźniki efektywności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Notatkę dodano: 11.09.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 97

między akcjonariuszami a kierownictwem, gdy kierownik unika ryzyka, lub wypłaca sobie nadmierne wynagrodzenia. VI. Funkcja produkcji Jest główną kategorią poznawczą teorii produkcji. Wielkość produkcji wynika z nakładów czynników produkcji - jest ich funkcją. Jest ona funkcją wielu zmiennych, którą można zapisać jako: Q...

Sprawdzian z ekonometrii jako przykład. 2005r - Funkcja produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 84

w ostatniej wykonanej iteracji. b) (15 pkt) Proszę zbadać istotność parametrów 2. (45 pkt) Dana jest oszacowana funkcja produkcji: ( ) ˆ ln Qt = ln K t + Lt + 0,02t Proszę: (dla t = 5, K*=90, L*=50) c) Podać nazwę i postać formy funkcyjnej oraz wartości parametrów, oraz (podając wartość, wzór z wyprowadzeniem...