Formy popełnienia przestępstwa

Formy popełnienia przestępstw

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1729

przestępstwa za pośrednictwem innej osoby. Polski Kodeks Karny nie wspomina o tej formie popełnienia przestępstwa, przewidując jedynie szcze­gólną odmianę sprawstwa pośredniego, jaką jest sprawstwo kierownicze. Dok­tryna prawa karnego w Polsce przyjmuje więc, że sytuacja nazywana spraw­stwem pośrednim...

Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Wykład 4. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa czy wykroczenia skarbowego - podmiot i formy sprawstwa Podżeganie i pomocnictwo - na grunt KKS definicje zostały recypowane z art. 18 par 2 i 3. Istota podżegania polega na tym, że jedna osoba chce żeby druga osoba dokonała czynu zabronionego - na...

Formy popełnienia przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Formy popełnienia przestępstwa formy zjawiskowe  postaci realizacji znamion typu czynu zabronionego (rozszerzają odpowiedzialność karną w zakresie podmiotowym) sprawstwo ("jednosprawstwo")  odpowiada za nie ten kto wykonuje czyn zabroniony sam  sytuacja...

Poczytalność i inne silne wzburzenie emocjonalne-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Władysław Pasikowski
 • Psychiatria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Formy popełnienia przestępstwa: Usiłowanie – zamiar i zachowanie zmierzające do jego dokonania ( żal tzn. przeciwdziałanie i odstąpienie) Przygotowanie – czynności mające stworzyć warunki do popełnienia czynu ( np.. porozumienie z inną osobą...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, kary, przedawnienie, zatarcie skazania. Część szczególna to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do jakiegoś konkretnego przestępstwa (art. 203 - kradzież, art. 205 - oszustwo, art. 210 - rozbój itd...

Odpowiedzialność karna-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

przestępstwa. Formy karnego podmiotowego udziału w popełnieniu czynu zabronionego stanowią podstawę do określenia tzw. Zjawiskowych form popełnienia przestępstwa . Przepis art. 18 KK pozwala wyróżnić w tym zakresie Formy sprawczo- wykonawcze- sprawstwo i współsprawstwo Formy sprawcze nie wykonawcze- sprawstwo...

Formy stadialne i postacie zjawiskowe przestepstw - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3661

Formy stadialne i postacie zjawiskowe przestępstw. Formami popełnienia przestępstwa w prawie karnym nazywamy formy w jakich może dojść do popełnienie czynu zabronionego, z którymi ustawa wiąże odpowiedzialność karną. Formy popełnienia przestępstwa formy stadialne formy zjawiskowe usiłowanie...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Nullum crimen sine lege- tylko ustawy mogą być źródłami prawa karnego, 1) KODEKS KARNY- składa się on z 3 części: a) OGÓLNEJ ( art. 1- 116 ), zawiera przepisy regulujące: - zasady odpowiedzialności karnej, - formy popełnienia przestępstwa, - wyłączenie odpowiedzialności karnej...

Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW I WKROCZEŃ SKARBOWYCH I Na drodze czynu zabronionego wyróżnić można dwie formy stadialne: przygotowanie popełnienia czynu zabronionego usiłowanie jego popełnienia. Ad. 1 Przygotowanie - zachodzi wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje...

Prawo karne w średniowieczu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

dopuszczały możliwość wygnania z miejsca zamieszkania niepoczytalnego przestępcę Formy popełnienia przestępstwa -w prawie średniowiecznym rzeczywiste usiłowania popełnienia przestępstwa były traktowane jako osobne przestępstwa (np. wyjęcie miecza) -niekiedy (rzadko) działania sprawcy mające znamiona...