Dekoncentracja

Dekoncentracja administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek

dekoncentracja adm. Publicznej - ta zasada oznacza rozproszenie kompetencji do podejmowania decyzji na rzecz większej grupy organów tego samego szczebla (decentralizacja rzeczowa) lub na rzecz organów szczebla niższego (dekoncentracja terytorialna) np. ustawowe uprawnienie organów adm. Do zawierani...

28.05.2013
0
100
Pobierz

Koncentracja i dekoncentracja - wykład - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne

Koncentracja i dekoncentracja Koncentracja polega na tym, że w danej dziedzinie administracji publicznej wykonuje swoje kompetencje tylko jeden organ administrujący, jeżeli takie organy są przynajmniej dwa, można już mówić o dekoncentracji, tych pojęć można używać również do określenia układów wewn...

01.08.2013
0
40
Pobierz

Koncentracja i dekoncentracja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne

Koncentracja i dekoncentracja. Koncentracja to zjawisko skupienia kompetencji w nielicznej grupie ludzi Dekoncentracja (pozioma - resortowa, rzeczowa, rozproszenie kompetencji na jednym poziomie; pionowa: kompetencje lecą w dół) ...

29.07.2013
0
28
Pobierz

Decentralizacja władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw

Decentralizacja władzy publicznej - rozproszenie władzy publicznej, przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności władzy publicznej z organów administracji państwowej na organy administracji samorządowej możliwie najniższego szczebla Zalety decentralizacji: Krótszy przepływ informacji ze szc...

22.05.2013
1
67
Pobierz

Stadia rozwoju miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze

2. STUDIA ROZWOJU MIAST Koncepcja oparta na teorii modernizacji D. Bella i modelu zmian struktury zawodowej ludności w ujęciu Fourastiera. Analogicznie do studiów rozwoju społeczeństwa wyróżnia się trzy fazy rozwoju miejskiego: - miasto przedindustrialne - miasto przemysłowe (faza skupionego mia...

22.05.2013
2
143
Pobierz

Megalopolis i fazy urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast

Megalopolis Powstanie aglomeracji: powstaje w wyniku ekspansji leżących na pewnym obszarze jednostek organizacyjnych wśród których jest co najmniej 1 ośrodek miejski Co sprzyja powstawaniu/ rozwoju aglomeracji?? Wielkość, ranga, potencjał gospodarczy, funk. Atrakcyjność lokalizacyjna i inwestyc...

22.05.2013
1
155
Pobierz

Synergia - pojęcie i mechanizmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji

Synergia: pojęcie, mechanizmy/sposoby obniżania i podwyższania. Synergia jest to współdziałanie w celu uzyskania efektów, nowej jakości. Synergia + efekt 2+2=5 = 2+2=4 - 2+2=3 Efekt audytorium: pojawia się, gdy ktoś robi coś mając świadomość bycia obserwowanym Efekt facylitacyjny: pojawia się ...

12.05.2013
1
39
Pobierz

Islamska Republika jako teokratyczna autokracja rywalizacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartłomiej Nowotarski
 • Współczesne systemy polityczne

Dokument ma 37 stron i porusza zagadnienia takie jak: demokratyzacja, współczesne autokracje, analiza cech charakterystycznych współczesnych autokracji, sukcesja, pucz wojskowy, wybory, ustrój elektoralny, system ograniczone wielopartyjności, autokracja rywalizacyjna, kraje muzułmańskie, Iran w uję...

19.12.2011
8
488
Pobierz

Organizacja aparatu administracji - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne

Organizacja aparatu administracji Decentralizacja Centralizacja brak hierarchicznego podporządkowania - organy z niższego stopnia będą samodzielne, - będą wykonywać przypisane jej zadania i kompetencje we własnym imieniu i a własną odpowiedzialność będą niezależne organizacyjnie - brak zależności...

01.07.2013
2
53
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie