Dekoncentracja

Dekoncentracja administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

dekoncentracja adm. Publicznej - ta zasada oznacza rozproszenie kompetencji do podejmowania decyzji na rzecz większej grupy organów tego samego szczebla (decentralizacja rzeczowa) lub na rzecz organów szczebla niższego (dekoncentracja terytorialna) np. ustawowe uprawnienie organów adm...

Koncentracja i dekoncentracja - wykład - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Koncentracja i dekoncentracja Koncentracja polega na tym, że w danej dziedzinie administracji publicznej wykonuje swoje kompetencje tylko jeden organ administrujący, jeżeli takie organy są przynajmniej dwa, można już mówić o dekoncentracji, tych pojęć można używać również do określenia układów...

Koncentracja i dekoncentracja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Koncentracja i dekoncentracja. Koncentracja to zjawisko skupienia kompetencji w nielicznej grupie ludzi Dekoncentracja (pozioma - resortowa, rzeczowa, rozproszenie kompetencji na jednym poziomie; pionowa: kompetencje lecą w dół) ...

Decentralizacja władzy publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120

się celów własnych z celami całej organizacji. Dezintegracja. Brak poczucia bezpieczeństwa - strach przed ponoszeniem konsekwencji za podwładnych. Dekoncentracja administracji - jest nierozłączną cechą decentralizacji. Polega na rozproszeniu kompetencji na większą ilość organów. Wyróżniamy 3 rodzaje...

Stadia rozwoju miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2478

do miast a później z małych miast do dużych. - dekoncentracji - w fazie drugiej dominują siły dekoncentracji w skali regionalnej, powodujące przekształcanie się miast w region miejski - dyspersji ( rozproszenia ) - w fazie trzeciej dekoncentracja ma wymiar całkowity i objawia się m. in. w formie...

Megalopolis i fazy urbanizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1792

i inwestycyjna ośrodka Duży, zróżnicowany rynek pracy Milleu ośrodka Korzyści płynące z koncentracji i dekoncentracji działalności gospodarczej na określonym terenie Położenie geograficzne i topograficzne Dostępność różnych terenów do zagospodarowania oraz zróżnicowania ich położenia i ceny Konkurencja...

Synergia - pojęcie i mechanizmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

się wtedy, gdy ktoś robi coś w towarzystwie osób robiących to samo (dekoncentracja) Używane w podejściu systemowym: system nie jest suma elementów, ale nową wart., wynikającą z synergii. ...

Islamska Republika jako teokratyczna autokracja rywalizacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartłomiej Nowotarski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4046

w ujęciu geopolitycznym, duchowy przywódca, przemiany polityczne, położenie geograficzne Iranu, SAVAK, irańska rewolucja islamska, konstytucja Islamskiej Republiki, istota reżimu Islamskiej Republiki, dekoncentracja, Rada Strażników, Rada Stosowania Systemu, urząd Najwyższego Przywódcy, egzekutywa...

Organizacja aparatu administracji - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679

Koncentracja- sprowadza się do skupieniu kompetencji przez jeden organ, w praktyce będzie to jednak więcej organów (grupa nieliczna) Dekoncentracja - rozproszenie kompetencji, to nie jest to samo co decentralizacja, są one sobie zależne - decentralizacji nie byłaby możliwa bez dekoncentracja. Dekoncentracja...