Bariery architektoniczne

Integracja społeczna niepełnosprawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Anna Gagat-Matuła
 • Rehabilitacja społeczna upośledzonych umysłowo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Zagadnienie włączania osób niepełnosprawnych umysłowo do wszystkich dziedzin życia społecznego (szkół, zakładów pracy, instytucji) jest ciągle aktualny. Aby ta integracja służyła całemu społeczeństwu należy usunąć nie tyko bariery architektoniczne i organizacyjne, ale również psychologiczne...

Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Patrycja Bąk
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

współpracy w obszarze kształcenia z krajowymi uczelniami w celu wymiany studentów Redukcja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Wzbogacenie oferty w zakresie kształcenia podyplomowego. AGH dla Wszystkich – prowadzenie wykładów otwartych. Przygotowania do uruchomienia kształcenia w trybie e...

Wizja strategii dla wydziału - zadanie studentów

 • Patrycja Bąk
 • Zarządzanie innowacjami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

współpracy w obszarze kształcenia z krajowymi uczelniami w celu wymiany studentów Redukcja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych Wzbogacenie oferty w zakresie kształcenia podyplomowego. AGH dla Wszystkich – prowadzenie wykładów otwartych. Przygotowania do uruchomienia kształcenia w trybie e...

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Metody pracy opeik-wych i meto...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3255

określonej metody pracy z uczestnikami zależy od: -indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznego (wieku, rodzaju schorzenia, zainteresowań, samopoczucia, temperamentu/osobowości) -możliwości materialnych i technicznych placówki (wyposażenia placówki, barier architektonicznych; autorytetu...

Niepełnosprawność-pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

kobiety). W Polsce najczęstszymi schorzeniami powodującymi niepełnosprawność są schorzenia układu krążenia (potem ruchu, wzroku). Problemy, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnością: dostęp do ochrony zdrowia dostęp do rynku pracy bariery: architektoniczne, psychiczne, w komunikowaniu się W 2007...

Realizacja zadań PCPR

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

wynagrodzenia i najwyższa kwota dofinansowania wynosiła 829,00 zł, a dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 23% przeciętnego wynagrodzenia tj. 763,00 zł. Kolejnym zadaniem realizowanym przez PCPR jest likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych oraz likwidacja barier architektonicznych. Ogółem...

Miejsce pracy stomatologa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Higiena i epidemiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

sterylizacyjne Minimalna powierzchnia pomieszczenia zabiegowego : 14m kw. , min. wysokość 3m, dostęp bezpośredni światła dziennego. Gabinet nie powinien posiadać barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Układ przestrzenny gabinetu: Kubatura gabinetu musi zapewniać swobodę przemieszczania...

Ludzie niepełnosprawni w kontekście sytuacji trudnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika specjalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

. bariery architektoniczne, komunikacyjne, społeczne w odniesieniu do jednostki niepełnosprawnej pojawia się gdy jednostka pozbawiona jest czegoś co jest potrzebne do normalnego życia, np. odmowa bycia partnerem kiedy mamy do czynienia z nieadekwatnymi wymaganiami, oczekiwaniami naruszenie cenionych...

Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - firma Fritar. - praca zaliczeniow...

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Małgorzata Ramocka
 • Etyka biznesu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3976

Tarnów oraz Małopolskę. Władze firmy chcą by możliwy był nieco powszechniejszy niż dotychczas udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Firma chce przełamywać powoli bariery architektoniczne, ale także i schematy, według których postrzegane są te osoby. Coraz częstsza obecność w świadomości...

Program wychowawczy dla dzieci upo?ledzonych

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1974

ślizganiu się przedmiotów po stolikach i podłodze - przystosowane pomoce dydaktyczne - przystosowane toalety, windy, usuwanie barier architektonicznych - pracownia komputerowa ze stałym dojściem do Internetu, specjalne klawiatury ...