Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Nasza ocena:

Pobrań: 6
Wyświetleń: 268

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Cykl życia projektu inwestycyjnego. 1. Etap wprowadzenia charakteryzuje się powolnym wzrostem sprzedaży, wysokimi kosztami eksploatacji, niewielkim lub zerowym zyskiem. W projekcie inwestycyjnym jest to na ogół okres dochodzenia do projektowanych zdolności produkcyjnych. 2. Wzrost - okres szybkiej ekspansji sprzedaży produktu na rynku, wzrost zysków, spadku kosztów produkcji i poprawy rentowności. 3. Dojrzałość charakteryzuje się ustabilizowaną sprzedażą, zyski ustabilizują się, mogą nawet w niewielkim stopniu spadać. Spadek zysków ma najczęściej związek ze wzrostem kosztów marketingowych. Przedsiębiorstwo stara się utrzymać maksimum produkcji i sprzedaży jak najdłużej. 4. Spadek sprzedaży, zysków i rentowności. Oznacza moment, w którym powinny zostać podjęte decyzje modernizacji lub rekonstrukcji. Te nowe przedsięwzięcia inwestycyjne powinne być nie mniej opłacalne niż dotychczasowe. Okres eksploatacji projektu jest na ogół dłuższy od cyklu życia produktu. Wydłużeniu okresu eksploatacji w stosunku do cyklu życia produktu towarzyszą nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, modernizacja, rekonstrukcja, odtworzenie. Może być także podjęta rozbudowa. Podjęcie któregokolwiek z tych przedsięwzięć w okresie eksploatacji projektu wymaga zaangażowania środków w tzw. reinwestycje. Działania te powinny być w miarę możliwości przewidziane już w fazie przedinwestycyjnej, a ich zakres uzależniony jest od przyjętej dla danego projektu strategii konkurencji. ZAWARTOŚĆ OSTATECZNEJ WERSJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO. Ze względu na rodzaj zawartej informacji wyróżnia się następujące składniki projektu inwestycyjnego. 1. Geneza projektu - obejmuje ona opis koncepcji projektu, historię projektu i tytuł ostatecznej wersji. Opis koncepcji projektu obejmuje: listę głównych parametrów, które posłużyły jako podstawowe założenia opracowania projektu cele strategiczne projekt

CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO.
W ramach fazy przedrealizacyjnej mieszczą się trzy etapy:
Studium możliwości inwestycyjnych obejmujące dwa rodzaje studiów: studia rozpoznawcze dotyczące samego przedmiotu projektowania i studia pomocnicze. Studia rozpoznawcze mają na celu określenie możliwości podjęcia decyzji o realizacji inwestycji lub też sformułowanie głównych idei projektu (inaczej jego koncepcji). Obejmują one analizę następujących problemów:
zasobów naturalnych nadających się do przetworzenia i dalszej produkcji
istniejącego modelu rolnictwa będącego bazą surowcową dla przemysłu przetwórczego
konkurencji ze strony rynku lokalnego, krajowego lub zagranicznego
przewidywanych rynków zbytu
analizę importu pozwalającą określić obszary produkcji antyimportowej
koszt i dyspozycyjność (odnośnie pracy) czynników produkcji
możliwości eksportu
analizę wielkości nakładów inwestycyjnych
analizę możliwości finansowania inwestycji
Badania prowadzone w studiach rozpoznawczych mają najczęściej charakter ogólny, oparte są o zagregowane wielkości wskaźnikowe. W zależności od przedmiotu projektowania opracowywane są albo ogólne studia rozpoznawcze (badania sektorowe) albo studia szczegółowe prowadzone z reguły dla projektów, których koncepcje już wyraźnie określono. Niekiedy prowadzone są obydwa rodzaje badań - sektorowe, potem szczegółowe. Studia ogólne mogą się odnosić do:
regionu, rozumianego jako obszar geograficzny lub np. mniejszego (obszar dotknięty szczególnym bezrobociem)
branży
przemysłów opartych na wykorzystaniu zasobów naturalnych.
Studia szczegółowe są na ogół kontynuacją studiów

(…)

… ostatecznego studium projektu, dlatego z reguły w wydatkach kapitałowych przewiduje się pewną rezerwę na wydatki nieprzewidziane.
Tworzenie finansowej podstawy realizacji projektu może dotyczyć podpisywania umów związanych np. z emisją akcji lub obligacji, umów kredytowych z bankami, ze sponsorami inwestycji. Organizacyjną podstawę realizacji projektu stanowi tzw. dokumentacja techniczna. Jest ona sporządzana na ogół przez wykonawcę robót budowlanych lub specjalne biura architektoniczno - projektowe. Dokumentacja techniczna obejmuje wyniki wierceń geologicznych i badań gruntu (tam gdzie trzeba, rzecz jasna) na miejscu budowy, rysunki dyspozycyjne i robocze, projekt placu budowy i harmonogram realizacji.
Marketing przedprodukcyjny stanowi niezwykle istotną działalność, którą musi podjąć inwestor we właściwym…
… (w tym projektowany sposób zarządzania projektem) zawiera opis koncepcji struktury organizacyjnej firmy i opis koncepcji zarządzania firmą. Stanowi podstawę szacowania niektórych kosztów ogólnofabrycznych, kosztów amortyzacji oraz administracyjnych.
Program potrzeb w zakresie personelu i szkolenia - jest pochodną programu produkcji, zdolności produkcyjnych i stopnia ich wykorzystania, a także założonej strategii…
… ostatecznej wersji projektu inwestycyjnego.
Faza realizacji projektu nazywana również fazą inwestycyjną (choć nie jest to nazwa zbyt trafna) obejmuje szeroki zakres działań przede wszystkim w dziedzinie zarządzania projektem. Jest ona najczęściej dzielona na następujące etapy:
Tworzenie prawnej, finansowej i organizacyjnej podstawy realizacji projektu. Inwestowanie to działalność uwarunkowana wieloma…
… przepisami prawa o różnej randze. Legislacja w procesie inwestycyjnym reguluje prawa i obowiązki zarówno osób fizycznych, jak i prawnych podejmujących działalność inwestycyjną, podmiotów projektujących, realizujących i eksploatujących obiekty. Określa zakres publicznego nadzoru oraz standardy w gospodarce przestrzennej i ochronie środowiska.
Negocjacje i kontrakty określają zobowiązania prawne odnośnie…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz