Biznes plan - piekarnia

Notatkę dodano: 14.06.2009,
Pobrań: 80,
Wyświetleń: 2176
Podgląd dokumentu

Wprowadzenie. Streszczenie. Analiza sytuacji. SYTUACJA NA POLSKIM RYNKU WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH. CHARAKTERYSTYKA I HISTORIA PIEKARNI DRAGON W DĘBICY. ANALIZA SPRZEDAŻY WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH NA RYNKU POLSKIM 5

PRZEGLĄD STRATEGICZNYCH RYNKÓW. charakterystyka najważniejszych kryteriów. profile nabywców ofert kierowanej przez piekarnię dragon. PRZEGLĄD KLUCZOWYCH PRODUKTÓW PIEKARNI DRAGON. analiza struktury asortymentowej. KONKURENCJA PIEKARNI DRAGON. DYSTRYBUCJA. ANALIZA OTOCZENIA PIEKARNI DRAGON. otoczenie demograficzne. otoczenie społeczne. otoczenie technologiczne. otoczenie ekonomiczne. otoczenie prawne. Analiza swot przeprowadzona w oparciu o analizę sytuacji piekarni dragon. Cele marketingowe piekarni dragon. CELE MARKETINGOWE. ŚRODKI REALIZACJI CELÓW. UZASADNIENIE SŁUSZNOŚCI. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. Wykonanie inwestycji. WYKONAWCY INWESTYCJI. TERMINY INWESTYCJI. Strategia marketingowa piekarni dragon. STRATEGIA DYSTRYBUCJI. STRATEGIA REKLAMOWA. STRATEGIA CENOWA. Budżet inwestycyjny. Harmonogram przeprowadzanych prac. HARMONOGRAM WPROWADZENIA LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PIECZYWA TYPU LIGHT. HARMONOGRAM NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ CATERINGOWĄ CAFFE PLUSS.

BIZNES PLAN

PIEKARNI DRAGON w DĘBICY

1. Spis treści

1. Spis treści 2. Wprowadzenie

Biznes plan jest zasadniczym instrumentem kierowania i koordynowania wysiłków marketingowych.

Niniejszy biznes plan został opracowany dla Piekarni Maria Dąbrowska i S-ka - DRAGON w Dębicy, która działa na rynku wyrobów piekarskich i cukierniczych od 1928 roku. Od 1990 roku piekarnia Dragon jest spółką cywilną tzn. jest stosunkiem prawnym, którego wspólnicy zobowiązani są dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w oznaczony sposób.

Rok 2000 ma być datą przełomową dla Piekarni - tzn. właściciele zamierzają zmodyfikować firmę tak, aby zwiększyć sprzedaż oraz zyski w porównaniu z poprzednimi latami aż o 30 %.

Tak wysokie wyniki Piekarnia zamierza osiągnąć poprzez:

podnoszenie zdolności produkcyjnych i wydajności pracy;

produkowanie pieczywa i ciastek o umiarkowanych cenach;

stały proces wzbogacania oferty handlowej;

ciągłe podnoszenie jakości produktów;

wzmacnianie współpracy z partnerami handlowymi;

Przeprowadzenie takiej modyfikacji podmiotu gospodarczego DRAGON wymaga utworzenia budżetu marketingowego na poziomie 80.000,00 PLN.

3. Streszczenie

Piekarnia DRAGON powstała w 1928 roku. Siedzibą jest Dębica położona w dawnym województwie tarnowskim, a obecnym Podkarpackim. Adres:

ul. Św. Jadwigi 75

39 - 200 Dębica

tel. 0 14 6781542

fax 0 14 6813615

Przedmiot działalności:

wypiek wyrobów piekarniczych;

wypiek wyrobów cukierniczych;

Lista wspólników:

Maria Dąbrowska - 60 % udziałów;

Jan Dąbrowski - 20 % udziałów;

Michał Dąbrowski - 20 % udziałów;

Misja firmy:

zdobycie 75 % udziału na rynku na terenie miasta Dębica;

zdobycie 20 % udziału na rynku na terenie powiatu dębickiego;