Próg rentowności

W zależności od zakresu informacji o kosztach jaki jest w stanie wygenerować stosowany w przedsiębiorstwie rachunek kosztów dla ustalenia progu rentowności przy produkcji wieloasortymentowej można zastosować jedną z następujących metod:

1. metoda segmentowa

2. metoda przeciętnej marży brutto

1. Przychód

2. Koszt zmienny

3. Marża brutto ( 1 – 2 )

4. Koszt stały

5. Zysk ( 3 – 4 )

Mb = P – Kz

Mb = Z + Ks

Mb = q x mb

mb – jednostkowa marża brutto

Mb = c x q – kzj x q

Mb = ( c – kzj ) x q

Mb = c – kzj

Mb = Mb/q

Metoda segmentowa

Metoda ta może być zastosowana w tych przedsiębiorstwach, w których rachunek kosztów pozwala na wyodrębnienie kosztów stałych dla poszczególnych asortymentów oraz kosztów stałych przedsiębiorstwa (wspólnych dla wszystkich asortymentów)