Kalkulacja kosztów, próg rentowności – zadania

Zadanie

Zarząd Fabryki DOMEX polecił dokonać analizy progu rentowności. Dla celów analitycznych zebrano następujące dane:

1. Koszty stałe okresu 14.000 zł

2. Marża brutto (zysk + koszty stałe ) 20.000 zł

3. Koszt zmienny jednostkowy 10 zł/szt.

4. Liczba sprzedanych wyrobów 2.000 szt.

Obliczyć:

1. Próg rentowności ilościowy i wartościowy oraz dokonać interpretacji.

2. Ile należy sprzedać wyrobów, aby zysk zwiększył się o 20%, gdy cena sprzedaży wzrośnie o 10%.

3. Ocenić przedsiębiorstwo w porównaniu z konkurencją, jeżeli firma X osiągnęła strefę bezpieczeństwa na poziomie 25%, a firma Y 35%.