Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo małopolskie

W województwie małopolskim funkcjonuje 14 działających uczelni publicznych oraz 15 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 200 tysięcy osób. 165 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 36 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 55 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Jagielloński z liczbą studentów wynoszącą ponad 45 tysięcy osób.

Uczelnie: