małopolskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Mickiewicza 8. Uczelnia została założona w 1998 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsztar.edu.pl. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Administracyjno - Ekonomiczny, Instytut Humanistyczny, Instytut Matematyczno - Przyrodniczy Działająca, Instytut Ochrony Zdrowia, Instytut Politechniczny oraz Instytut Sztuki.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kierunki: