Źródła informacji turystycznej

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 150

Źródła informacji turystycznej 1. Literatura turystyczna a. Przewodniki turystyczne b. Informatory turystyczna c. Encyklopedie, słowniki, atlasy d. Czasopisma turystyczne 2. Materiały kartograficzne 3. Informacja statystyczna  Ad.1a  Przewodniki turystyczne mówią o : 1. Środowisku naturalnym 2. Historii 3. Współczesności 4. Są prezentowane trasy zwiedzania lub wędrówek 5. Podane niezbędne informacje użytkowe (Łącki) Struktura przewodnika powinna obejmować  • Wprowadzającą część ogólną, zawierającą ogół wiedzy na temat przyrody i kultury regionu – nie może by ć ona jednak  zbyt obszerna • Szczegółowy opis szlaków lub tras turystycznych • Alfabetyczny wykaz miejscowości i miejsc • Zestaw planów, map oraz rysunków obiektów pomagających turyście w orientacji w terenie lub zwiedzanym obiekcie Przewodniki można podzielić ze względu na : • Obszar, który prezentują • Ich przeznaczenie z punktu widzenia form ruchu turystycznego (kruczek i inni 2003r.) Według kryterium obszaru wyróżnia się : • Przewodniki po dużych miastach • Przewodniki po regionach • Przewodniki po niewielkich obszarach • Przewodniki trasowe • Przewodniki po obiektach Przewodniki podzielone wg. Form turystyki : • Przewodniki do turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, narciarskiej wysokogórskiej, kajakowej) • Przewodniki do form turystyki poznawczej • Przewodniki do turystyki specjalnych zainteresowań (np. przewodnik archeologiczny, etnograficzny, geologiczny,  historyczny) W Polsce bardzo popularne są przewodniki publikowane przez takich wydawców jak : 1. Pascal 2. Geocenter 3. Sport i turystyka 4. Muza 5. PTTK Kraj 6. Krajowa Agencja Wydawnicza Przewodniki internetowe . Ad. 1b Informatory turystyczne  – zawierają podstawowe informacje na temat walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej w  poszczególnych miejscowościach, powiatach lub województwach Celem informatorów jest :  • Dostarczenie turystom oraz przedstawicielom branży turystycznej rzeczowej informacji • Wykorzystywanie jako narzędzia promocji regionalnej Informatory turystyczne wydawane są najczęściej przez jednostki administracji samorządowej i rozpowszechniane za pośrednictwem  biur lub punktów informacji turystycznej, lub w trakcie targów turystycznych. Funkcję informatorów turystycznych pełnią także często publikacje elektroniczne w postaci oficjalnych stron miejskich, gminnych  lub sieci regionalnych, zamieszczanych w sieci internetowej. Ad.1c − Zawierają wyselekcjonowane hasła prezentowane w układzie alfabetycznym lub rzeczowym

Zostało jeszcze 79% tej notatki.

Jeśli chcesz zobaczyć całość, pobierz ją na komputer

Zaloguj się