Źródła informacji turystycznej

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 224
Podgląd dokumentu

Źródła informacji turystycznej 1. Literatura turystyczna a. Przewodniki turystyczne b. Informatory turystyczna c. Encyklopedie, słowniki, atlasy d. Czasopisma turystyczne 2. Materiały kartograficzne 3. Informacja statystyczna  Ad.1a  Przewodniki turystyczne mówią o : 1. Środowisku naturalnym 2. Historii 3. Współczesności 4. Są prezentowane trasy zwiedzania lub wędrówek 5. Podane niezbędne informacje użytkowe (Łącki) Struktura przewodnika powinna obejmować  • Wprowadzającą część ogólną, zawierającą ogół wiedzy na temat przyrody i kultury regionu – nie może by ć ona jednak  zbyt obszerna • Szczegółowy opis szlaków lub tras turystycznych • Alfabetyczny wykaz miejscowości i miejsc • Zestaw planów, map oraz rysunków obiektów pomagających turyście w orientacji w terenie lub zwiedzanym obiekcie Przewodniki można podzielić ze względu na : • Obszar, który prezentują • Ich przeznaczenie z punktu widzenia form ruchu turystycznego (kruczek i inni 2003r.) Według kryterium obszaru wyróżnia się : • Przewodniki po dużych miastach • Przewodniki po regionach • Przewodniki po niewielkich obszarach • Przewodniki trasowe • Przewodniki po obiektach Przewodniki podzielone wg. Form turystyki : • Przewodniki do turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, narciarskiej wysokogórskiej, kajakowej) • Przewodniki do form turystyki poznawczej • Przewodniki do turystyki specjalnych zainteresowań (np. przewodnik archeologiczny, etnograficzny, geologiczny,  historyczny) W Polsce bardzo popularne są przewodniki publikowane przez takich wydawców jak : 1. Pascal 2. Geocenter 3. Sport i turystyka 4. Muza 5. PTTK Kraj 6. Krajowa Agencja Wydawnicza Przewodniki internetowe . Ad. 1b Informatory turystyczne  – zawierają podstawowe informacje na temat walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej w  poszczególnych miejscowościach, powiatach lub województwach Celem informatorów jest :  • Dostarczenie turystom oraz przedstawicielom branży turystycznej rzeczowej informacji • Wykorzystywanie jako narzędzia promocji regionalnej Informatory turystyczne wydawane są najczęściej przez jednostki administracji samorządowej i rozpowszechniane za pośrednictwem  biur lub punktów informacji turystycznej, lub w trakcie targów turystycznych. Funkcję informatorów turystycznych pełnią także często publikacje elektroniczne w postaci oficjalnych stron miejskich, gminnych  lub sieci regionalnych, zamieszczanych w sieci internetowej. Ad.1c − Zawierają wyselekcjonowane hasła prezentowane w układzie alfabetycznym lub rzeczowym