Ziemie polskie pod okupacja niemiecka 1939-45

Notatkę dodano: 09.05.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 308
Podgląd dokumentu

ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ 1939-45
W 1939 nastąpiła właściwie likwidacja państwa polskiego. Z punktu widzenia prawnego pojawiło się to już w pakcie Ribbentrop- Mołotow, a następnie w podpisanym 28 września 1939 aneksie do tego paktu, gdzie zmieniona została linia podziału ( z Wisły na Bug), a Niemcy zrezygnowali z Litwy na rzecz ZSRR.
Niemcy dostali ziemie na zachód od Bugu i Sanu. Pod względem terytorialnym nastąpił podział pół na pół ( **Niemcy dostali 48,4% terytorium przedwojennej Polski, Rosjanie o 2% więcej). Inaczej podział ten wyglądał ze względna ludność- z 25 milionów rdzennych Polaków, Niemcy dostali 20 milionów, a Rosjanie 5 milionów. Niemcy dokonali podziału zagarniętych ziem, zgodnie z dekretem Hitlera z dnia 8 października 1939:
do Niemiec włączono : województwo poznańskie, część śląskiego, krakowskiego i łódzkiego. Utworzono okręgi:
- Gdańsk- Prusy Zachodnie,
- Wartheland - Kraj Warty,
- prowincja śląska,
- prowincja Prusy Wschodnie.
2) utworzono Generalne Gubernatorstwo w skład którego wchodziła także Warszawa. Za stołeczne miasto uznano jednak Kraków, ponieważ Niemcom zależało na zmarginalizowaniu roli Warszawy, zrobieniu z niej prowincjonalnego miasta.
Na czele Generalnego Gubernatorstwa stał generalny gubernator - Hans Fran k (** doktorat z filozofii), od jesieni 1939 nazywany przez Polaków „królem Polski”, ponieważ rezydował na Wawelu. Generalne Gubernatorstwo podzielono na 4 dystrykty :
- warszawski,
- krakowski,
- radomski,
- lubelski.
Latem 1940 do Generalnego Gubernatorstwa włączono także Galicję z Lwowem.
Tereny włączone do Rzeszy przeznaczono do zniemczenia. Próbowano dokonać tego przez: - wysiedlenia w głąb Rzeszy na przymusowe roboty, lub do Generalnego Gubernatorstwa (* nazywanego „śmietniskiem Europy”)
- rozwijanie akcji podpisywania przez Polaków Niemieckiej Listy Narodowej (Volksdeutsche), co sprawiło, że byli oni lepiej traktowani w czasie okupacji, pod koniec wojny przeprowadzano na ludności tej samosądy. Niemcy na terenach Polski uderzyli w Kościoły ( katolicki i ewangelicki). Z 2100 księży żyjących przed wojną, ponad połowę wymordowano. Kościół zawsze stawał bowiem po stronie ludzi, państwa, tworzyła go również inteligencja. Jesienią 1939 wprowadzono kontyngenty - każdy rolnik musiał oddać część swoich zbiorów na rzecz państwa niemieckiego ( przeważnie transportowano je na front wschodni).
Niemcy rozwiązali większość organizacji w Polsce. Pozostały jedynie: