Wykład - ustrój Francji

Notatkę dodano: 26.08.2013,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 152
Podgląd dokumentu

U.S.A.

Rosja

Polska

Sys. Prezydencki, federacja.

Sys. Semiprezydencki, „demokracja sterowana”, de iure demokracja;

Oficjalnie federacja, ale władza jest scentralizowana; kraj wielonarodowy (82-83% Rosjan, 100+ jęz., różne religie)

Zracjonalizowany sys. Parlamentarno-gabinetowy (rocjonalizacja = usprawnienie przez nadanie kompetencji niektórym instytucji); między semiparlamentaryzmem a sys. Parlamentarno-gabinetowym.

Ewoluuje od 1989. Podstawy konstyt. Itp.

- 4 sekcje, 27 poprawek, komentarze „The Federalist”: 85 art. A.Hamilton, J.Madison, J.Jay;

- sztywna, ale elastyczna - „rozszerzane” znaczenie;

- suweren - „the People”; rozszerzanie: XIII zniesienie niewolnictwa; XIV rasa; XIX kobiety;

- wzór „Katechizm Rakowki” Arian;

zasady:

- suwerenność ludu;

- pr. Jedn. I ustrój społ.-polit.

- 3-podział władzy: modelowy, w płaszczyźnie org. I pers., zas.”check&balances”, Legislatywa, Egzekutywa, Judykatywa.

Zmiana konstytucji:

tryb I: uchwalenie poprawki w jednakowym brzmieniu przez obie izby kongresu (2/3) + ratyfikacja przez parlamenty ¾ stanów. Wchodzi w życie, gdy uchwali ostatni stan.

Tryb II: 2/3 legislatur stanowych zgłasza żądanie zwołania Konwencji Konstytucyjnej przez Kongres, uchwalenie, ratyfikacja przez stany.

- 12.12.1993: referendum, wchodzi w życie;

- Rosja: republikańska, federacyjna, 3-podział władzy, z którego wykluczony jest prezydent, rządy prawa, publikowanie przepisów, wskazanie wielo-nacjowego narodu jako źródła prawa i suwerena, zas. Państwa socjalnego, wolność gospodarcza, obrona prawa własności, niezależny samorząd terytorialny, prawa jednostki!, uprawnienia wynikająca z prawa międzynarodowego;

Zmiana konstytucji:

- wniosek: prezydent, Rada Państwowa, Sąd Konstytucyjny (w określonych przypadkach), parlament (1/5), organy ustawodawcze Federacji

- roz. 3-8 podlegają zmianie przez Zgormadzenie Narodowe, 1,2,9 - nie. - Do 1997 obowiązywała częściowo konst. Z PRLu.

- brak tradycji parlamentarnych, stałe problemy: brak jednoznaczności podziału kompetencji między prezydentem a rządem (wynika z art. 10 Konst. Z 1997: władzę wyko. sprawują prezydent i gabinet)

1997, Konst., A. Kwaśniewski, Tworzenie:

- prace od 1989;

- początek 1997 - koniec prac;

- 2.04.97 - przyjęcie przez Zgromadzenie Narodowe: 40 przeciw, 450 za;

- 25.5.97 - referendum: 52,7% za, frekwencja 42,6%;

- 16.7.97 - podpisanie, publikacja;

- 17.10.97 - wchodzi w życie; koniec obowiązywania noweli konst.i ust.konst.z '92.