Wykład - prawo Webera-Fechnera, sem IV

Notatkę dodano: 26.06.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 121
Podgląd dokumentu

Prawo Webera - Fechnera.
Pomiędzy zmianą w sile bodźca, a zmianą wywołanego wrażenia istnieje stały związek. Fechner stwierdził, że gdy bodziec wzrasta w postępie geometrycznym, to reakcja wzrasta w postępie asymetrycznym.
ΔI : I = k
ΔI - próg różnicy (minimalna zmiana bodźca, która jest zauważalna).
I - początkowa siła bodźca.
k - stała, różniąca się w zależności od zmysłów.
Prawo Webera - Fechnera oznacza, aby istniały kolejne minimalne przyrosty wrażenia (tj. aby zauważyć, że bodziec jest cięższy) trzeba zwiększyć siłę bodźca nie o stałą wartość, lecz o stały stosunek jego początkowej wartości (np. aby sprawdzić ciężar 1000 g należy zwiększyć go o 20 g, ale by sprawdzić ciężar 3000 g to trzeba zwiększyć o 60g [3x20g]).
Na zachowania konsumentów na rynku wpływają określone bodźce. Jednym z nich są ceny (ceny muszą uwzględniać koszty w danej firmie).
CENA = WIZERUNEK + PRODUKT + KOSZTY OGÓLNE + ZYSK + RYZYKO