Wspolczesne teorie socjologiczne -wykłady

Notatkę dodano: 29.03.2013,
Pobrań: 52,
Wyświetleń: 221
Podgląd dokumentu

Współczesne teorie socjologiczne

Prof. Janusz Mucha

jmucha@post.pl 5spotkań po 4 godziny

Wykład 1 06-10-2006

Współczesne teorie socjologiczne - to koncepcje, które pojawiły się po II wojnie światowej, były jednak zakotwiczone w tym co się działo wcześniej. Jest to umowne rozumienie współczesności. Teoria ma wiele różnych znaczeń. Występuje przeważnie w naukach przyrodniczych, społecznych i w języku potocznym. Minimalne znaczenie teorii:

TEORIA - propozycja wyjaśnienia zjawisk społecznych w realnie uprawianej socjologii, bardzo różnie teoria jest rozumiana. Na ile są wyjaśnieniem a na ile czym innym. Będziemy patrzeć co różni ludzie nazywają teorią. Bądź patrzeć czy na każde wyjaśnienie będzie teorią. Warunki jakie musi spełnić teoria:

Musi mieć zdania ogólne - typy zjawisk

Zdania które składają się na teorię powinny być ze sobą powiązane, powinny być spójne. Socjologiczna definicja teorii:

- jest to jedna możliwa odpowiedź na niejasny temat. Orientacje teoretyczno metodologiczne - systemy pojęciowe na które będą się składały:

Wizje świata Propozycje

System w którym są teorie metodologiczne i ogólne wizje świta. Przydatność danych pojęć.

Rozdział teoretyczny - jak włączyć zjawiska, którymi się zajmujemy do wiedzy teoretycznej. Jonathan H. Turner - takie sprawy, które są podejmowane na kursie

Giddens - „Socjologia” 2004 r str. 682-701

Jerzy Szacki 2002. Wydanie nowe 857-944

Blok I Klasycy socjologii a nowe ujęcia teoretyczne. Źródła współczesnej teorii:

August Comte Szacki Jerzy - myśl społeczna przeszła przez kilka etapów, które były punktami przełomowymi w myśli społecznej. Myśl społeczna to klasyczna filozofia grecka - następuje w niej zmiana sposobu patrzenia na świat. Wcześniejsi filozofowie patrzyli na całość w której sprawy ludzkie nie są wyodrębnione od spraw przyrodniczych. Pojawia się u filozofów greckich filozofia społeczna, filozofia człowieka. 1) W okresie oświecenia pojawia się oddzielenie zjawisk społecznych od politycznych. Oddzielenie społeczeństwa od państwa. Społeczeństwo rządzi się prawami naturalnymi i da się je zbadać. Państwo jest oparte na prawie stanowionym przez ludzi (parlamenty, prezydent) Prawa natury człowiek nie może zmienić. Natomiast prawo stanowione możemy zmienić. 2) XIX w. pojawienie się nauki o społeczeństwie. Ta nauka wykrywa prawa i proponuje je sprawdzać (August Comte). Budowa naukowej socjologii.