Tożsamość zawodowa nauczyciela - omówienie

Notatkę dodano: 29.08.2013,
Pobrań: 22,
Wyświetleń: 210
Podgląd dokumentu

Tożsamość zawodowa nauczyciela

Czym jest tożsamość? Czy w dzisiejszych czasach wykazuje ona cechy charakterystyczne? Czy współcześnie coraz częściej mówimy o tożsamości (i dlaczego?)

Tożsamość:

Kiedyś: łączyła się z identycznością, to, co w człowieku identyczne z innymi ludźmi

Dziś: awansuje pojęcie różnicy, czyli czym ja różnię się od innych

Dialektyka identyczności i różnicy, związanie tego, co w nas wspólne i różne

Im bardziej posuwamy się do przodu, tym ważniejsza jest różnica- człowiek bytem indywidualnym. Jest konstruowana na czymś ruchomym, zmiennym systemie wartości

Nie jesteśmy unifikowani bo się bardzo różnimy

Są tendencje identyfikacyjne, ale zarazem globalizacja wyzwoliła proces różnicowania (obrona własnej tożsamości)

W różnicowaniu pod wpływem globalizacji dochodzimy do naszych korzeni Kim jestem? Spojrzenie na teraźniejszość. Kim będę? Kierunek rozwoju tożsamości, im perspektywa bardziej klarowna, tym człowiek bardziej wie kim jest, kim chce być, skłonny do zmian

Badania: 428 nauczycieli, badania głównie ilościowe (kwestionariusze, ankiety) ale też trochę jakościowe (biografie)

Na podstawie badań Marci wyodrębnił cztery statusy tożsamości człowieka:

Tożsamość osiągnięta

Tożsamość moratoryjna

Tożsamość nadana

Tożsamość rozproszona

Podstawą konsekwencji podziału tożsamości są dwa pojęcia: kryzys i zobowiązanie.

Kryzys- poszukuje wersji siebie, zastanawia się nad sobą, pytanie kim jestem

Zobowiązanie- czy ja będę mieć siłę budować tę wizję siebie, z którą wyszedłem z kryzysu tożsamości

Słownikowo określone tożsamości:

Osiągnięta: Najwyższe stadium, gdzie człowiek siłą własnej woli stopniowo dochodzi do tego, kim jest, Jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, Wie do czego dąży, zintegrowany wewnętrznie, Obraz siebie budowany przez wewnętrzne siły

Względnie niezależny od wpływów zewnętrznych

Autonomiczny

Samosterowny

Z wewnętrzną samokontrolą

Moratoryjna:

Moratorium to odroczenie odpowiedzialności

Stadium przejściowe (jeśli przez długi czas to osobowość jest zagrożona)

Negatywne konsekwencje niezdecydowania

Nadana:

Tożsamość ulokowana w innej

Przejęta od innego człowieka

Budowa tożsamości nadanej wykorzystuje dwa mechanizmy: naśladownictwo (dziecko), identyfikacja (ze stanami psychicznymi człowieka)