System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe

Notatkę dodano: 24.03.2013,
Pobrań: 19,
Wyświetleń: 157
Podgląd dokumentu

System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  Przesłanki i cele reformy  Podstawowe założenia Konstrukcja systemu (charakterystyka OFE, IKE i PPE) Przesłanki reformy systemu  ubezpieczeń emerytalnych  Do 31 grudnia 1998 r. w Polsce obowiązywał zarządzany przez państwo  system repartycyjny  Podstawowe wady systemu: – Systematyczny wzrost składki na ub. społeczne (z 25% w 1981 r. do 45%  w 1998 r.) – Brak zależności między wpłaconymi składkami a wypłaconymi świadczeniami – Obniżająca się ściągalność składek, narastające zaległości, nagminne  umarzanie zaległości wobec ZUS – Rozbudowany system przywilejów branżowych i okolicznościowych – Uzależnienie od koniunktury politycznej i nacisków społecznych – Uzależnienie od zmian demograficznych  Konieczność reformy uzasadniano: – Groźbą katastrofy finansów ub. społecznych i finansów publicznych  – Wysokim udziałem budżetu państwa w finansowaniu świadczeń em- rentowych – Wysokim obciążeniem pracodawców kosztami pracy – Niskim poziomem świadczeń Chłopcy urodzeni w 2009 r. osiągną średnio wiek 71,5 lat,  dziewczynki zaś 80 lat. Urodzenia i zgony w latach 1990 – 2007 i prognoza do 2035 Źródło: GUS Liczba osób zdolnych do pracy przypadających na jednego emeryta rok 1990 1995 2005 2010 2015 2020 Pracujący/ 2,2 2,17 2,09 1,94 1,80 1,76 emeryci Źródło: M. Gadkowski,  Nowy system emerytalny w Polsce , Serwis Prawno-Pracowniczy, Infor Zmiana struktury demograficznej ludności Polski  wg grup wiekowych 2007-2030 Źródło: http://fakton.pl/2010/07/30/zmiana-struktury-demograficznej- ludnooeci-polski-wedlug-grup-wiekowych-2007-2030/ Nowy system emerytalny, od 1.01.99 – przynależność uzależniona od wieku Osobom w wieku  pośrednim  30-50 lat pozostawiono  Ubezpieczeni w wieku  Osoby, które w chwili  możliwość wyboru  do 30 lat  (urodzeni po  wejścia reformy  między  31 grudnia 1968 r.)  przekroczyły 50 lat,  zmodyfikowanym  zostali objęci nowym  pozostały w  starym systemem  systemem dotychczasowym  a nowym systemie 31 grudnia 1948 r. 31 grudnia 1968 r. czas I filar (założenia) - Obowiązkowy, zarządzany przez ZUS  - Działa na zasadzie repartycji - System zdefiniowanej składki a nie świadczenia - Wysokość świadczenia będzie zależała od zaewidencjonowanej  wielkości opłaconej składki, od indywidualnego wkładu - Wiek emerytalny co najmniej 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn - Państwo będzie gwarantowało realną waloryzację  zgromadzonych składek (waloryzacja typu mieszanego) - Ubezpieczonym, decydującym się na system dwufilarowy  oblicza się kapitał początkowy  -