Statystyka opisowa - pytania egzamin inne, (sem III)

Notatkę dodano: 05.07.2013,
Pobrań: 14,
Wyświetleń: 174
Podgląd dokumentu

Rozkład t-studenta (wartość krytyczna)

od liczebności i poziomu ufności

Jeśli pomnożymy przez dwa wszystkie obserwacje to wariancja:

zwiększy się o dwa razy

zwiększy się o 2

żadna z powyższych odpowiedzi

Losowanie bez zwracania zależne

niezależne

Rozstęp kwartylowy jest miarą:

położenia

rozproszenia

Współczynnik zmienności jest miarą

rozproszenia

położenia

zmienności

Jeśli zwiększymy próbę to wariancja zmniejszy się?

tak

nie

Kowariancja jest:

z przedziału od -1 do 1

może być każdą liczbą rzeczywistą

Twierdzenie graniczne jest wykorzystywane do tego m. in. by sprawdzić czy estymator jest:

nieobciążony

zgodny

Rozkład χ2 zależy od:

ilości prób

od tablicy wielodzielnej

Grupa kobiet=20, grupa mężczyzn=30. Znaleźć za pomocą testu t-studenta….

48

50

25

Rozkład średniej z próby dla populacji o rozkładzie normalnym ze znaną wariancją odczytujemy:

z tablic rozkłady normalnego

z tablic t-studenta

Zwiększając liczebność próby przy zadanym poziomie ufności, przedział ufności będzie się kurczył?

tak

nie

Przy ustalonej liczebności próby oraz ze wzrostem poziomu ufności-czy rośnie długość przedziału ufności?

tak

nie

Moc testu

Y = 0,8X + 4 Co to jest 0,8? Jak się je interpretuje?

Czy średnia z próby jest nieobciążonym estymatorem z populacji? TAK

Czy wariancja z próby jest…. wariancja próby jest obciążonym estymatorem wariancji w populacji

Mamy podaną wagę w kilogramach i wzrost w centymetrach. I mamy dany współczynnik korelacji między tymi cechami. Jeśli te jednostki zamienimy odpowiednio na uncje i cale to czy współczynnik korelacji się zmieni?

tak

nie

Mamy podaną wagę w kilogramach i wzrost w centymetrach. I mamy dany współczynnik regresji między tymi cechami. Jeśli te jednostki zamienimy odpowiednio na uncje i cale to czy współczynnik regresji się zmieni?

tak

nie

Jeśli „koszyk” dóbr się nie zmienia w okresie badanym to: indeks cen Paaschego (P) i indeks cen Laspeyresa (L) jest w zależności:

L=P

LP

żadna z powyższych

Jeśli rośnie poziom ufności to rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju?