sprawozdanie : Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła matematycznego.

Notatkę dodano: 24.06.2010,
Pobrań: 103,
Wyświetleń: 3299
Podgląd dokumentu

6-stronicowe sprawozdanie z fizyki w formacie doc, którego tematem jest: wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła matematycznego.

Sprawozdanie zawiera: wstęp teoretyczny, opis przebiegu ćwiczenia, tabele pomiarów, obliczenia, dokładności pomiarowe, wnioski. W treści notatki można spotkać się z następującymi pojęciami: przyspieszenie ziemskie, wahadło matematyczne, fizyczne, prawo powszechnego ciążenia, drgania harmoniczne proste, drgania tłumione, wzór na okres drgań T w wahadle matematycznym, odległość środka ciężkości ciała od osi obrotu, pomiary, średnie przyspieszenie ziemskie, niepewność pomiaru, opory powietrza.

Sprawozdanie z laboratorium z fizyki

Ćwiczenie nr 1

Temat ćwiczenia: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła matematycznego. Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej metodą zawieszenia trójnitkowego.

Data wykonania ćwiczenia: 10.03.2010

Data oddania sprawozdania:…

Ocena: …

I Wstęp teoretyczny:

Przyspieszenie ziemskie (g) to przyspieszenie nadawane ciału materialnemu w próżni przez siłę ciężkości.

Jest godnym uwagi faktem doświadczalnym, że w pobliżu powierzchni Ziemi każdy przedmiot upuszczony swobodnie spada ku środkowi Ziemi z przyspieszeniem równym 9,8 m/s2. Przyspieszenie jest niezależne od masy ciała, jego składu, ani od jego prędkości (chyba, że jest znaczny opór powietrza, wtedy przyspieszenie będzie mniejsze). Zależy ono m. in. od: wysokości nad poziomem morza i szerokości geograficznej. Wraz z wysokością przyspieszenie maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości do środka Ziemi i jest wynikiem zmniejszania się siły grawitacji zgodnie z prawem powszechnego ciążenia.

Wahadło matematyczne to znajdujący się w polu ciężkości punkt materialny, zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici Jest to idealizacja wahadła fizycznego. Wahadło, którego użyliśmy w doświadczeniu składa się z małego obciążnika wahadła zawieszonego na druciku. Przyspieszenie g, jakiego doznaje w polu siły ciężkości punkt materialny skierowane jest ku dołowi. W ruchu swym punkt ten porusza się po kole o promieniu l, równym długości nici. Wahadło, wychylone o mały kąt(<5o) z położenia równowagi, wykonuje drgania harmoniczne proste ( punkt materialny porusza się ruchem harmonicznym prostym, jeżeli znajduje się pod wpływem siły o wartości proporcjonalnej do wychylenia z położenia równowagi i skierowanej w stronę położenia równowagi). Jednak drgania wahadła są w istocie drganiami tłumionymi (uwzględnienie istnienia sił tarcia) i ich amplituda maleje z czasem do zera. Ich okres, jako niezależny od amplitudy nie ulega zmianie.

Dla bardzo małych amplitud stosuje się następujący wzór na okres drgań T w wahadle matematycznym:

gdzie:

l - długość wahadła, tj. odległość środka ciężkości ciała od osi obrotu

g - przyspieszenie ziemskie

Stąd przyspieszenie ziemskie możemy obliczyć z następującego wyrażenia:

II Przebieg ćwiczenia:

1. Opis wykonywanych czynności:

Do przeprowadzenia doświadczenia mieliśmy do dyspozycji wahadło, złożone z małego obciążnika zawieszonego na druciku.