Rozrachunki. Funkcjonowanie konta rozrachunków

Notatkę dodano: 27.03.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 253
Podgląd dokumentu

Rozrachunki. Są to należności i zobowiązania, których kwota, termin i miejsce płatności są akceptowane przez obydwie strony.

Funkcjonowanie konta rozrachunków: Rozrachunki= Należności +Zobowiązania

Aktywno - pasywne

Rodzaje kont rozrachunków: Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z tytułu VAT

Rozrachunki publiczno-prawne Urząd Skarbowy

Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

Inne rozrachunki publiczno-prawne (np. Urząd Celny)

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Inne rozrachunki z pracownikami

Pozostałe rozrachunki

Rozrachunki z pracownikami: Wynagrodzenia- są to świadczenia pieniężne bądź też świadczenia w naturze należne za wykonaną pracę bądź wynikające ze stosunku pracy. Kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto. Dokumentem na podstawie, którego ustala się wynagrodzenie pracownika jest lista płac.

Lista Płac Wynagrodzenie brutto- potrącenia= wynagrodzenie netto+ zasiłki rodzinne =do wypłaty Składka na ubezpieczenie społeczne: Wynagrodzenie brutto * 18,71%

Składka na ubezpieczenie społeczne

Razem

Pracownik

Pracodawca

Ubezpieczenie emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Ubezpieczenie rentowe

13%

6,5%

6,5%

Ubezpieczenie chorobowe

2,45%

2,45%

Ubezpieczenie wypadkowe 0,97-3,86%

0,97-3,86%

(1,93%)

18,71

18,19

Zaliczka na podatek dochodowy: (Wynagrodzenie brutto- składka na ubezpieczenia społeczne)*19%

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (Wynagrodzenie brutto- składka na ubezpieczenia społeczne)*8,5%

Ewidencja: Wynagrodzenie brutto