Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

Psychologia ubioru

Nasza ocena:

Pobrań: 7
Wyświetleń: 277

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Dariusz Tarczyński – Zrozumieć człowieka z wyglądu ROZDZIAŁ I PRZESTRZEŃ DLACZEGO Z WYGLĄDU? Nasze życie staje się coraz większym wyścigiem z czasem. Jemy szybciej w barach szybkiej obsługi, poruszamy się szybciej dzięki samochodom, komunikujemy się szybciej korzystając z mediów w postaci prasy, radia i telewizji oraz łączności radiotelefonicznej. Poznajemy coraz więcej ludzi, którym powierzamy odpowiedzialne zadania na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Żadne jednak świadectwo uzyskania odpowiednich kwalifikacji nie opowie nam, jaki jest naprawdę drugi człowiek, czego możemy się po nim spodziewać, czy można się z nim zaprzyjaźnić. Najczęściej wykorzystywane i doskonalone były techniki nauki szybkiej analizy osobowości człowieka w wywiadzie wojskowym i gospodarczym oraz w technikach negocjacji politycznych i handlowych. Z upływem lat techniki szybkiej oceny człowieka przestały być dziedziną wiedzy elitarnej. Dotychczas zostało wydanych wiele książek na temat oceny człowieka na podstawie np. gestykulacji, mowy ciała, czy pisma. Kiedy napisałem książkę pt. „Jak odczytać człowieka z wyglądu" okazało się, że wielu czytelników odczuwało niedosyt informacji dotyczących tego sposobu poznawania człowieka. Dlatego w niniejszej książce proponuję Państwu pogłębioną interpretację naszych zewnętrznych zachowań. Układają się w słowa o pewnym, ściśle określonym znaczeniu, a te z kolei budują zdania w oparciu o specyficzną składnię, opowiadające o naszym wnętrzu. Piszę w tej książce o sprawach oczywistych i wydawało by się, że banalnie prostych. Jednak jeśli wspólnie przebrniemy przez te oczywistości, od jednej do następnej, to uświadomimy sobie ja

Dariusz Tarczyński - Zrozumieć człowieka z wyglądu
ROZDZIAŁ I
PRZESTRZEŃ
DLACZEGO Z WYGLĄDU?
Nasze życie staje się coraz większym wyścigiem z czasem. Jemy szybciej w barach szybkiej obsługi, poruszamy się szyb­ciej dzięki samochodom, komunikujemy się szybciej korzy­stając z mediów w postaci prasy, radia i telewizji oraz łączności radiotelefonicznej. Poznajemy coraz więcej ludzi, którym powierzamy odpowiedzialne zadania na podstawie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje. Żadne jed­nak świadectwo uzyskania odpowiednich kwalifikacji nie opo­wie nam, jaki jest naprawdę drugi człowiek, czego możemy się po nim spodziewać, czy można się z nim zaprzyjaźnić.
Najczęściej wykorzystywane i doskonalone były techniki nauki szybkiej analizy osobowości człowieka w wywiadzie wojskowym i gospodarczym oraz w technikach negocjacji politycznych i handlowych. Z upływem lat techniki szybkiej oceny człowieka przestały być dziedziną wiedzy elitarnej. Dotychczas zostało wydanych wiele książek na temat oce­ny człowieka na podstawie np. gestykulacji, mowy ciała, czy pisma.
Kiedy napisałem książkę pt. „Jak odczytać człowieka z wy­glądu" okazało się, że wielu czytelników odczuwało niedosyt informacji dotyczących tego sposobu poznawania człowie­ka. Dlatego w niniejszej książce proponuję Państwu pogłę­bioną interpretację naszych zewnętrznych zachowań. Układają się w słowa o pewnym, ściśle określonym znaczeniu, a te z kolei budują zdania w oparciu o specyficzną skład­nię, opowiadające o naszym wnętrzu. Piszę w tej książce o sprawach oczywistych i wydawało by się, że banalnie pro­stych. Jednak jeśli wspólnie przebrniemy przez te oczywi­stości, od jednej do następnej, to uświadomimy sobie jak kolosalne znaczenie mają one w interpretacji naszego cha­rakteru i jak wiele możemy się o sobie dowiedzieć przypo­mi

(…)

…. Jednak bardziej harmonijne wydaje się łączenie barw, żywiołów sąsiadujących bokami. Nakładanie na siebie ko­lorów będących po przekątnej wykresu może charakteryzo­wać człowieka o nieharmonijnym naprężeniu psychicznym. Mam tu na myśli skrajne barwy: biały-czerwony oraz fioletowy-czarny.
Jeśli wyobrazimy sobie kobietę w białej kurtce lub swe­trze spod którego wystaje fioletowa lub niebieska bluzka, możemy zinterpretować…
… się na interpretacji obrazu przestrzeni jako głów­nego nośnika informacji o nas, tak często wykorzystywanego winnych technikach np. psychologii pisma.
Analiza charakteru człowieka opiera się na podobnych założeniach związanych z przestrzenią, lecz dotyczących wyglądu człowieka.
Obraz przestrzeni w psychologii pisma czyli grafologii jest głównym elementem obok obrazu ruchu w interpretacji pi­sma, przy czym obraz ruchu też jest zapisany przestrzennie. Wieloletnie zainteresowanie grafologią^pozwoliło mi zaobser­wować pewne podobieństwa w sposobie interpretacji prze­strzeni pisma oraz w wielu różnych testach psychologicznych. Okazało się, że istnieje w nas język ponadnarodowy, język po-zasłowny, którym posługujemy się przez całe życie. Często są to sygnały, które wcześniej mogłyby nas ostrzec o zagroże­niach chorobowych…
… o erach w dziejach Ziemi hasło „teraz" objęło­by co najmniej kilka tysięcy lat.
W tej pracy przedstawiam trójpodział, zapożyczając ter­minologię z psychologii:
- podświadomość,
- świadomość,
- nadświadomość.
Zapożyczenie to wynika z pewnych podobieństw tej ter­minologii, ale absolutnie jej nie wyczerpuje.
Terminologia ta w swym pojęciu zostaje wzbogacona o do­datkowe cechy tj.:
- podświadomość…
…, po­nieważ nasz odbiór tak zredukowanych przestrzeni wcale nie redukuje symboliki tej przestrzeni, interpretacja pozostaje w dalszym ciągu wielowymiarowa i wielopoziomowa. Przecież przymiotniki, opisujące samo liternictwo w psychografologii, są opisem przestrzennym np.: arkada, girlanda, szczu­płość i pełność pisma, ciastowatość. wielkość, skrętność pisma nie jest odbierana przez nas w sposób liniowy…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

x