psychologia rozwojowa - Edukacja alternatywna

Notatkę dodano: 23.03.2013,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 203
Podgląd dokumentu

Wykład 2 07.03.2012

Pedagogika alternatywna -Edukacja alternatywna -pluralizm i tolerancja danego kraju oraz otwartość na społeczeństwa na „odmienność” -elastyczność i spontaniczność działania - Edukacja elementarna Waldorfska - Rudolf Steiner (austriacki myśliciel działacz społeczny, filozof zw z naukami przyrodniczymi, uważany za twórcę antropozofii. Wyjaśnienia relacji pomiędzy światem duchowym a materialnym poszukiwał u takich filozofów jak Hegel, Fichte, Kirekegaard, interesował się prawami rządzącymi rozwojem człowieka, świata i ludzkości. Człowiek podmiotem ciałapsychiki i ducha w związku z czym konieczne jest traktowanie go jako całości.)

Montessoriańska - Maria Montessori (lekarka i pedagog zaproponowała własną metodę pedagogiczną, zapewniającą optymalne wychowanie i edukację szkolną, do nurtu należeli też JJ Rousseau, Pestallozzi, R. Steiner, J. Dewey)

SYSTEM MONTESSORIAŃSKI SYSTEM WALDORFSKI PODEJŚCIE STANDARDOWE Ideologia wychowania romantyczna

romantyczna

progresywizm Cel oddziaływań wychowawczych Procesy poznawcze, samodzielność

Kreatywność i wolność jednostki

Całościowy rozwój dziecka Przeważająca funkcja wychowania emancypacyjna

emancypacyjna

socjalizująca Mechanizmy zmiany rozwojowej Powtarzanie, modelowanie

Eksperymentowanie, naśladowanie

Własna aktywność w zaproponowanych syt. wychowawczych Specyfika otoczenia Przygotowanie świata

Świat jest w naturalny sposób przygotowany

Czerpanie ze świata i kształtowanie go Funkcja grupy Symulacja neutralnej sytuacji rodzinnej(heterogenna wiekowo)

Symulacja neutralnej sytuacji rodzinnej

Wspólnota o podobnych umiejętnościach (homogenna wiekowo) Relacja rozwój - edukacja Edukacja wyprzedza rozwój

Edukacja podąża za rozwojem

Ujęcie synchroniczne rozwój i edukacja to dwa równocześnie przebiegające procesy Oferta edukacyjna Oferta dostosowana indywidualnie po diagnozie potrzeb i możliwości dziecka

Dziecko samo wybiera aktywność zgodną z indywidualnym rytmem i tempem

Oferta wspólna dla wszystkich dzieci oparta na potencjale grupy Modele socjalizacji Połączenie elementów z modelu laissez-faire oraz wzajemności

Połączenie elementów modelu laissez-faire oraz wzajemności

Połączenie elementów modelu lepienia z gliny oraz wzajemności Modele wychowania Doskonalenie struktur poznawczych oraz kształtowanie krytycznego myślenia

Osiąganie produktywnej niezależności przez wychowanków