Przyczyny niedokładnosci określania miąższości

Notatkę dodano: 08.05.2013,
Pobrań: 14,
Wyświetleń: 161
Podgląd dokumentu

PRZYCZYNY NIEDOKŁADNOŚCI OKREŚLANIA MIĄŻSZOŚCI WZORAMI DENDROMETRYCZNYMI NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU PODŁUŻNYM:

Błąd zależy od wykł. kształtu (strzała), stosunku średnicy górnej do dolnej (część strzały) i rozbieżności między krzywą morf. strzały a tworzącą bryły obrotowej w miejscu pomiaru.

Tworząca bryły równoważnej wewnątrz krzywej morfologicznej:

błąd teoretyczny ujemny - błąd empiryczny mniejszy ujemny, mniejszy (wart. bezwzględna) dodatni lub większy dodatni (wart. bezwzględna).

błąd teoretyczny dodatni - błąd empiryczny dodatni, większy.

Tworząca bryły na zewnątrz krzywej:

błąd teoretyczny dodatni - błąd empiryczny mniejszy dodatni, mniejszy (wart. bezwzględna) ujemny lub większy ujemny (wart. bezwzględna).

błąd teoretyczny ujemny - błąd empiryczny ujemny, większy.

Tworząca bryły pokrywa się z krzywą - błąd teoretyczny = błąd empiryczny.

NIEDOSTOSOWANIE WZORU DO KSZTAŁTU STRZAŁY W KIERUNKU POPRZECZNYM:

Przekrój poprzeczny liczy się wzorem na pole koła lecz przekroje faktycznie odbiegają od kołowych - zwłaszcza w dolnych partiach pnia (zgrubienia korzeniowe) - por. dokładność wzoru Smaliana.

Błędy przy pomiarze elementów miąższości:

Błędy przy pomiarze długości i grubości - niedokładność przyrządów i wykonywania pomiarów (szczególnie starannie należy mierzyć grubość - jej błędy znacząco wpływają na błąd miąższości). Przy wielu pomiarach i zaokrągleniach błędy wynikłe z niedokładności mogą się redukować.

OKREŚLANIE LICZBY KSZTAŁTU I WYSOKOŚCI KSZTAŁTU Pierśnicowa liczba kształtu Pierśnicowa liczba kształtu - stosunek miąższości drzewa do objętości walca o wysokości równej wysokości drzewa i polu podstawy równym pierśnicowemu polu przekroju drzewa:

Rodzaje liczb kształtu:

Pierśnicowe liczby kształtu strzały:

Pierśnicowa liczba kształtu grubizny drzewa:

Gdzie:

V g - miąższość grubizny strzały w korze wraz m miąższością grubizny gałęzi

Pierśnicowa liczba kształtu całego drzewa:

licznik - miąższość całego drzewa w korze.