Prozdrowotny styl życia

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 14,
Wyświetleń: 634
Podgląd dokumentu

2.3.1. PROZDROWOTNY STYL ZYCIA Rozpatrując związki między stylem życia a zdrowiem używa się różnych terminów: zdrowy (lub niezdrowy) styl życia", "styl życia sprzyjający (lub zagrażający) zdrowiu", __ prozdrowotny styl życia". Zdefiniowanie "prozdrowotnego stylu życia" oraz określenie, jakie komponenty (wzory zachowań) składają się na to pojęcie, jest trudne. Ostrowska (1999a, s. 27) przytacza dwie jego definicje: Prozdrowotny styl życia to: '" wzory świadomych zachowań związanych ze zdrowiem, będących efektem wyborów i dokonywanych przez ludzi na podstawie dostępnych, determinowanych ich sytuacją życiową alternatyw (Cockerham, 1985) nie tylko wzory zachowań związanych ze zdrowiem, ale także wartości i postawy I reprezentowane przez ludzi w odpowiedzi na warunki ich społecznego, kulturowego I i ekonomicznego środowiska (Abel, 1991) Prozdrowotny styl życia oznacza: źe ludzie podejmują świadomie działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału swego zdrowia (przedrostek "pro­ odnosi się do wzorów zachowań i działań ludzi korzystnych dla zdrowia, ku zdrowiu do zdrowia, określanych, jako prozdrowotne)

oraz eliminują zachowania zagrażając mu . Lista tych działań i zachowań jest bardzo zróżnicowana i zależy od tego, czy konstruują ją profesjonaliści, czy laicy (tzw. zwykli ludzie). Nie ma także jasność, jakie i ile zachowań należy wziąć pod uwagę, jaka jest hierarchia ich ważności. Zalet używa się terminu w liczbie mnogiej - prozdrowotne style życia, uwzględniając różne konstelacje działań i zachowań sprzyjających zdrowiu.

Wśród zachowań tych można wyróżnić cztery grupy , choć podział te ma charakter umowny, porządkujący i nie wyczerpuje wszystkich możliwości: Zachowania związane głównie ze zdrowiem fizycznym : Dbałość o ciało i najbliższe otoczenie;

Aktywność fizyczna;

Racjonalne żywienie;

Hartowanie się;

Sen - odpowiedni czas jego trwania i jakość.

Zachowania związane głównie ze zdrowiem psychospołecznym: Korzystanie i dawanie wsparcia społecznego; Unikanie nadmiaru stresów i radzenie sobie z problemami i stresem. Zachowania prewencyjne: Samokontrola zdrowia i samobadanie; Poddawanie się badaniom profilaktycznym; Bezpieczne zachowania w życiu codziennym (zwłaszcza w ruchu drogowym Pracy); Bezpieczne zachowania w życiu seksualnym. Niepodejmowanie zachowań ryzykownych: Niepalenie tytoniu; Ograniczone używanie alkoholu; Nienadużywanie leków niezaleconych przez lekarza;