Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela

Wykład - maszyna indukcyjna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 153

podaj relacje pomiedzy pradem zwarcia Iz I napieciem zwarcia Uz a pradem znamionowym IN i napieciem znamionowym UN transformatora trofazowego Napiecie znamionowe przy kworum przez uzwojenia zwartego transformatora przepływają prady znamionowe In nazywa Sie napieciem zwarcia transformatora Uz Napiec...

Moc bierna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 29
Wyświetleń: 124

podaj i objaśnij wzór na współczynnik pobieranej mocy biernej indukcyjnej P - moc czynna U - napięcie I - prąd Jakie niekorzystne zjawiska związane są z przesyłaniem mocy czynnej P oraz mocy biernej Q - zwiększenie strat mocy czynnej - zwiększenie spadków napiec w sieci - ograniczenie możliwości pr...

Wykład - transformator

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 141

Narysuj schemat transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego z uzwojeniami Nawiniętymi zgodnie oraz przeciwnie oraz oznacz wytworzone strumienie magnetyczne. a) zprzeciwnie b) zgodnie Jakiego typu wykonuje się uzwojenia transformatorów i jak są rozmieszczone. Wykonuje się uzwojenia typu pierwotneg...

Wykład - twierdzenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 129

Twierdzenie Thevenina napiecia zastępczego Ez oraz impedancji zastępczej Zz Twierdzenie Thevenina - dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków ab zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowo połączonego jednego idealnego źródła napięcia, równego napięciu pomiędzy zaciska...

Opracowanie - definicja mocy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela
 • Elektrotechnika
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 121

Podaj wzór na moc czynną P, bierną Q i pozorna S jako funkcję napięcia przewodowego Up oraz prądu przewodowego Ip pobieraną przez odbiornik trójfazowy symetryczny gwiazdowy. Narysuj układ trójfazowy niesymetryczny czteroprzewodowy gwiazda-gwiazda z przewodem zerowym o impedancji Zn oraz zaznacz: Na...