Podstawy pracy socjalnej

Główne cele pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Główne cele pracy socjalnej Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym: Cel ratowniczy zapewnienie podstawowych warunków tym, którzy są ich pozbawieni Cel kompensacyjny zaspokajanie potrzeb indywidualnych, który...

13.08.2013
3
105
Pobierz

Metoda organizowania środowiska-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Metoda organizowania środowiska Definicja: „Metoda organizowania środowiska może odnosić się do pracy socjalnej, opiekuńczej i wspomagającej rozwój jednostki i grupy, a polega ona na ulepszeniu sytuacji społeczności lokalnej zjednoczonymi wysiłkami instytucji społecznych i organizacji, mobilizujący...

13.08.2013
4
243
Pobierz

Metoda pracy grupowej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Metoda pracy grupowej Definicja według Aleksandra Kamińskiego: „grupowa metoda pracy socjalnej to sposób organizacji procesu pomocy w którym pracownik socjalny ma przed sobą zespolonej przez wspólne zadanie zbiór osób wiąże go nie tylko dialog z poszczególnymi członkami tej zbiorowości ale i umieję...

13.08.2013
2
145
Pobierz

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem Etapy pracy z przypadkiem: 1. Wgląd na cechy osobowości jednostki i rozpoznawanie zasobów oraz zagrożeń środowiska. 2. Bezpośrednie oddziaływanie osoby na osobę. 3. Bezpośrednie oddziaływanie poprzez otoczenie społeczne. Obejmuje 2 komponenty: - studium prz...

13.08.2013
2
245
Pobierz

Umiejętności które powinny charakteryzować pracownika socjalnego-oprac...

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Umiejętności które powinny charakteryzować pracownika socjalnego. Standardy Europejskie: Umiejętności poznawcze- rozpoznawanie problemu Umiejętności interpersonalne- komunikowanie się, tolerancja, brak uprzedzeń, autorytet, planowanie Umiejętności podejmowania decyzji- podejmowanie decyzji często ...

13.08.2013
0
83
Pobierz

Założenia pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Założenia pracy socjalnej Założenie odwołujące się do ontologicznego źródła działania społecznego. Człowiek wciąż się edukuje i dzięki temu możemy kreować zmiany społeczne Człowiek jest aktywny, gdy wpływa na swoje życie. Należy wpływać na rozbudzanie aktywności i odpowiedzialności za swój los. C...

13.08.2013
1
86
Pobierz

Zadania pracy socjalnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Zadania pracy socjalnej Analiza i ocena zjawisk potrzeby pomocy oraz kwalifikowanie do świadczeń Udzielanie informacji o możliwościach rozwiązywania problemów Prowadzenie poradnika dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy prz...

13.08.2013
1
76
Pobierz

Podstawy pracy socjalnej-zagadnienia

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pracy socjalnej

Wymień i krótko scharakteryzuj główne cele pracy socjalnej Wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym: Cel ratowniczy zapewnienie podstawowych warunków tym, którzy są ich pozbawieni Cel kompensacyjny zaspokajani...

13.08.2013
2
100
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie