Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - źródła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 8
Wyświetleń: 128

ŹRÓDŁA PRAWA  Zamknięcie systemu źródeł - tak przedmiotowo jak i podmiotowo. Doktryna i praktyka podkreślają istnienie tej zasady w stosunku do źródeł prawa powszechnie obowiązującego (inaczej niż Konstytucja z 1952). Katalog źródeł prawa wewnętrznego jest natomiast otwarty. System przyjęty więc w...

Akty prawa miejscowego a jednolitość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 2
Wyświetleń: 95

Akty prawa miejscowego a jednolitość W naszym systemie przyjęto typ państwa jednolitego co może budzić wątpliwości co do słuszności tworzenia prawa miejscowego.  Istota państwa jednolitego - istnienie tylko jednego organu reprezentującego państwo. Istnienie mniejszych jednostek jest inne niż w pań...

Akty prawa miejscowego - cechy, szczególowość, szybkość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 2
Wyświetleń: 141

Akty prawa miejscowego na tle ogólnych zagadnień legislacji administracyjnej (Rozdział II, str 47)  Akty prawa miejscowego a zasada podziału i równowagi władz o W systemie opierającym się na podziale, administrację zaliczamy do tak zwanej „drugiej władzy”. Pytanie brzmi czy administracja może stan...

Bezczynność prawodawcza organów lokalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 6
Wyświetleń: 91

BEZCZYNNOŚĆ PRAWODAWCZA ORGANÓW LOKALNYCH  Zakres pojęcia „bezczynność prawodawcza”: o Gdy organ nie wykonuje swego obowiązku, gdy stanowienie prawa miejscowego jest konieczne formalnie lub konieczne faktycznie  „Skarga z 101a” (ustawa o samorządzie gminnym i jej odpowiedniki w innych ustawach us...

Cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 31
Wyświetleń: 269

Cechy aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego Niezbędne jest każdorazowe ustalenie czy rzeczywiście dany akt prawny ma cechy prawa miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych, na jakiej podstawie został podjęty oraz w jaki sposób zost...

Formy prawne aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 10
Wyświetleń: 132

FORMY PRAWNE aktów prawa miejscowego  Rozporządzenia i zarządzenia wojewody i organów administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia o brak regulacji co do pozostałych aktów wojewody i administracji niezespolonej - w praktyce rozporządzenia o są prz...

Kontrola aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 3
Wyświetleń: 115

KONTROLA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (str 257, rozdziały XV-XVIII)  Cel i podstawowe zasady: o Cel: jedność systemu prawnego o Podstawa kontroli: więź hierarchiczna o Pojęcie kontroli: sytuacja, w której podmiot kontrolujący może bezpośrednio wpływać na działalność podmiotu kontrolowanego, wyposażony ...

Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 5
Wyświetleń: 162

PODSTAWA PRAWNA STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO  Upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o konstytucja o ustawy o ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie o rozporządzenie z mocą ustawy  Rodzaje upoważnień ustawowych: o Upoważnienie o charakterze generalnym/blankiet...

Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 92
Wyświetleń: 739

POJĘCIE I CECHY PODSTAWOWE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (Rozdział IV, str 67)  Prawo miejscowe możemy rozumieć przez: o akty normatywne których zakres obowiązywania ogranicza się do określonego obszaru o akty stanowione przez organy lokalne o tylko stanowione przez organy lokalne akty o charakterze pow...

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 5
Wyświetleń: 284

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego Prawo administracyjne - gałąź prawa dająca podstawę do powstania stosunku administracyjno - prawnego (Te przepisy, które regulują bezpośrednią i organizatorską działalność państwa). Normuje stosunki pomiędzy organami administracji publicznej a jednost...