Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - źródła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

ŹRÓDŁA PRAWA  Zamknięcie systemu źródeł - tak przedmiotowo jak i podmiotowo. Doktryna i praktyka podkreślają istnienie tej zasady w stosunku do źródeł prawa powszechnie obowiązującego (inaczej niż Konstytucja z 1952). Katalog źródeł prawa wewnętrznego jest natomiast otwarty . System przyjęty więc...

08.05.2013
2
85
Pobierz

Akty prawa miejscowego a jednolitość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

Akty prawa miejscowego a jednolitość W naszym systemie przyjęto typ państwa jednolitego co może budzić wątpliwości co do słuszności tworzenia prawa miejscowego.  Istota państwa jednolitego - istnienie tylko jednego organu reprezentującego państwo. Istnienie mniejszych jednostek jest inne niż w ...

08.05.2013
0
63
Pobierz

Bezczynność prawodawcza organów lokalnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

BEZCZYNNOŚĆ PRAWODAWCZA ORGANÓW LOKALNYCH  Zakres pojęcia „bezczynność prawodawcza”: o Gdy organ nie wykonuje swego obowiązku, gdy stanowienie prawa miejscowego jest konieczne formalnie lub konieczne faktycznie  „Skarga z 101a” (ustawa o samorządzie gminnym i jej odpowiedniki w innych ustawach...

08.05.2013
0
52
Pobierz

Cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

Cechy aktów prawa miejscowego jako podstawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego Niezbędne jest każdorazowe ustalenie czy rzeczywiście dany akt prawny ma cechy prawa miejscowego, a więc kto jest adresatem norm z niego wyprowadzanych, na jakiej podstawie został podjęty oraz w jaki sposób zo...

08.05.2013
2
105
Pobierz

Formy prawne aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

FORMY PRAWNE aktów prawa miejscowego  Rozporządzenia i zarządzenia wojewody i organów administracji niezespolonej: o przepisy porządkowe wojewody wg ustawy mają formę rozporządzenia o brak regulacji co do pozostałych aktów wojewody i administracji niezespolonej - w praktyce rozporządzenia o są ...

08.05.2013
0
69
Pobierz

Kontrola aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

KONTROLA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (str 257, rozdziały XV-XVIII)  Cel i podstawowe zasady: o Cel: jedność systemu prawnego o Podstawa kontroli: więź hierarchiczna o Pojęcie kontroli: sytuacja, w której podmiot kontrolujący może bezpośrednio wpływać na działalność podmiotu kontrolowanego, wyposaż...

08.05.2013
0
57
Pobierz

Podstawa prawna stanowienia prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

PODSTAWA PRAWNA STANOWIENIA PRAWA MIEJSCOWEGO  Upoważnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o konstytucja o ustawy o ratyfikowane umowy międzynarodowe za zgodą wyrażoną w ustawie o rozporządzenie z mocą ustawy  Rodzaje upoważnień ustawowych : o Upoważnienie o charakterze generalnym/ ...

08.05.2013
2
82
Pobierz

Pojęcie i cechy aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

POJĘCIE I CECHY PODSTAWOWE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (Rozdział IV, str 67)  Prawo miejscowe możemy rozumieć przez: o akty normatywne których zakres obowiązywania ogranicza się do określonego obszaru o akty stanowione przez organy lokalne o tylko stanowione przez organy lokalne akty o charakterze...

08.05.2013
1
127
Pobierz

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

Pojęcie i system źródeł prawa administracyjnego Prawo administracyjne - gałąź prawa dająca podstawę do powstania stosunku administracyjno - prawnego (Te przepisy, które regulują bezpośrednią i organizatorską działalność państwa). Normuje stosunki pomiędzy organami administracji publicznej a jedn...

08.05.2013
0
74
Pobierz

Pozycja aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Wencel
 • Prawo miejscowe

Pozycja aktów prawa miejscowego w systemie źródeł prawa Akty prawa miejscowego zajmują niekwestionowane miejsce w hierarchii jako przepisy powszechnie obowiązujące. Są również aktami podstawowymi. Nie jest jednak możliwe precyzyjne ustalenie ich hierarchii wobec rozporządzeń.  Akty prawa miejsc...

08.05.2013
1
60
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie