Odlewnictwo-sprawozdanie z ćwiczenia

Notatkę dodano: 09.09.2013,
Pobrań: 11,
Wyświetleń: 515
Podgląd dokumentu

Laboratorium - Odlewnictwo

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 2 - Odlewanie kokilowe!

Formy trwałe zwane kokilowymi służą do wielokrotnego napełniania ciekłym metalem. Odlewanie kokilowe odbywa się w warunkach grawitacyjnego wypełnienia wnęki formy ciekłym metalem. Możliwe jest także odlewanie kokilowe pod ciśnieniem.

Odlewanie kokilowe w porównaniu z odlewaniem do form piaskowych posiada szereg zalet:

-większa dokładność wymiarowa odlewu,

-mniejsza chropowatość powierzchni,

-lepsze właściwości mechaniczne tworzywa metalowego odlewanego w kokili,

-skrócenie czasu obróbki cieplnej odlewów,

-wzrost wydajności odlewni,

-poprawa warunków pracy w odlewni,

-automatyzacja procesu odlewania,

Wady odlewania kokilowego to :

-trudność w uzyskaniu cienkościennych odlewów,

-znaczne naprężenia własne odlewów,

-niejednorodne właściwości mechaniczne tworzywa w różnych przekrojach odlewu,

-pracochłonność wykonywania kokili,

Zakres zastosowania:

Masa odlewu może wynosić od kilku gramów do kilku ton. W praktyce rzadkość stanowią już odlewy o masie kilkudziesięciu kilogramów. Do kokili wlewa się stopy techniczne: cynku, cyny, ołowiu, aluminium, magnezu, miedzi, a także staliwo i żeliwo. Odlewanie ograniczone jest do odlewów o nieskomplikowanych kształtach, zwartej budowie i grubych ściankach. Olewanie kokilowe opłaca się przy wielkości serii 400-700 sztuk, poniżej tej wartości jest to nieopłacalne.

Specyfika kokili:

-zapewnienie wnęce niezbędnych pochyleń i odpowietrzeń,

-prawidłowo ukształtowany układ wlewowy,

-łatwość mocowania i usuwania rdzenia,

-optymalna grubość ścianek,

Ponadto kokila musi posiadać:

-zamknięcia i mechanizmy zwierające,

-elementy mocujące do kokilarek,

-systemy wypychaczy,

Przebieg ćwiczenia:

-przygotować pokrycie ochronne,

Przygotowanie kokili do zalewania i wykonania ćwiczenia:

-oczyścić kokile z resztek starych pokryć ochronnych,

-sprawdzić mechanizm zamykania i otwierania kokili,

-podgrzać kokile do temperatury:150-180`C,

-nanieść pokrycie ochronne na powierzchnię wnęki kokili, układu wlewowego i nadlewów,

-nanieść pokrycie na rdzenie metalowe,

-sprawdzić drożność kanałów odprowadzających,

-zamknąć kokile,

-podgrzać do temp. odlewania,

-zalać kokilę ciekłym metalem o odpowiedniej temp.,