Nowotwory jamy ustnej

Notatkę dodano: 23.04.2013,
Wyświetleń: 205
Podgląd dokumentu


Nowotwory jamy ustnej: 1/ Nowotwory ze luzówki. 2/ Nowotwory zbopochodne. 3/ Nowotwory koci i stawu s-. 4/ Nowotwory linianek. Nowotwory tkanki cznej - Nowotwory tkani wóknistej -
Zmiany rozrostowe - Nadzilaki (wóknisty, naczyniowy, olbrzymiokomórkowy), ziarniniak ropotwórczy, Polip wóknisto-nabonkowy, Rozrost nabonka; Zmiany nowotworowe i nowotworopodobne: wókniak, wókniak olbrzymiokomkórkowy, Histiocytoma, wókniakomisak, Fibromatoza dzise. Fibromatoza dzise - zmiana dziedziczna - autosomalnie dominujco, sporadycznie rzadko. Wystpuje w okolicy twardego podniebienia oraz luzówek dzise górnych i dolnych. Fastitis nodularis - Nowotwory tkani tuszczowej - Naczyniaki - Guzy nerwowe - Guzy z tkanki miniowej, Guz ziarnistokomórkowy; Choniaki. NOWOTWORY NABONKOWE - brodawczak rak paskonabonkowy (makroskopowo: brodawkowaty, owrzodziay. Podtypy: komponenta brodawkowata, typ bazaloidny, adenoidny, wrzecionowatokomórkowy, rak paskonabonkowo - adenoidny; niezrónicowany. Carcinoma verrucosum (tu Ackermani); Inne Czerniak i znamiona, Rak podstawnokomórkowy, Najczstsze nowotwory jamy ustnej w AIDS: Miesak Kaposiego; Choniak nieziarniczy; Rak paskonabonkowy; Inne choroby. ZBIAKI I GUZY Z TKANEK ZBOTWÓRCZYCH. KLASYFIKACJA: ZBIAKI: - zbiak wgbiony (zb wgbiony, „zb w zbie”); - Zbiak wynicowany; - „pera szkliwna”; - zbiak bliniaczy; - zbiak zoony; - zbiak mieszany. AGODNE GUZY Z TKANEK ZBOTWÓRCZYCH Pochodzenia nabonkowego 1/ Nie zawierajce tkanki mezenchmalnej
- szkliwiak, - guz paskonabonkowy zebopochodny; - guz nabonkowy wapniejcy zbopochodny; - jasnokomórkowy guz zebopochodny. 2/ Zawierajce tkank mezenchymaln z tkanek zbotwórczych: - wókniak szkliwiakowaty; - wókniakozbiak szkliwiakowaty; - zbiak szkliwiakowaty; - gruczolak zbopochodny; - torbiel zawizkowa wapniejca
Pochodzenia mezenchymalnego Wókniak zbopochodny; luzak Kostniwiaki - kostniwiak agodny, - wókniak kostniwiejcy; - dysplazja okoowierzchokowa kostniwiejca; - kostniwiak olbrzymi. Zbiniak.