materiałoznawstwo - Analiza termiczna - labolatorium

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 33,
Wyświetleń: 267
Podgląd dokumentu

Paweł Piotrowski

Grupa 103; L07

Laboratorium z Materiałoznawstwa

Analiza termiczna

Rok Akademicki

2008/2009

Data:

Ocena: Popis:

Analiza termiczna

Równowaga fazowa - występuje, gdy stosunki ilościowe między fazami układu, tj. skład fazowy pozostają stałe.

Równowaga termodynamiczna - jest funkcją stanu układu.

Równowaga termodynamiczna - oznacza stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość i wszystkie funkcje stanu, są stałe w czasie. Na równowagę termodynamiczną składają się: równowaga chemiczna (brak makroskopowego przepływu cząstek i reakcji chemicznych), mechaniczna (nie występują niezrównoważone siły) i termiczna (nie występuje przepływ energii).

Składniki układu - tak nazywamy pierwiastek lub związek niezbędny do utworzenia wszystkich faz występujących w całym układzie, np. stop żelaza z węglem, gdzie żelazo i węgiel są składnikami, natomiast ciekły węgiel w żelazie tworzy roztwory stałe węgla Fe - α ferryt), Fe - γ (austenit) oraz Fe3C (cementyt), które są fazami.

Układ - jest to zbiór faz.

Faza - jest to część układu jednorodna pod względem fizycznym i krystalograficznym, oddzielona od reszty układu resztą międzyfazową (α, β, γ, …).

Istnieją układy jednoskładnikowe (H2O) - pojedyncze, Dwuskładnikowe - podwójne.

Fazy międzymetaliczne - Składniki stopu w stanie stałym mogą tworzyć też tzw. fazę międzymetaliczną, charakteryzującą się odmienną siecią krystaliczną niż sieci krystaliczne jej składników.

Stopień swobody - Dla układów termodynamicznych jest to liczba zmiennych stanu, które można zmieniać niezależnie od pozostałych zmiennych. Liczba stopni swobody układu jest w termodynamice zwykle oznaczana literą s.

Likwidus - linia powyżej, której znajduje się ciecz.

Solidus - linia poniżej, której znajduje się ciało stałe.

Energia swobodna - jest jednoznaczną funkcją stanu układu, np. energia Helmoltza (F) jest to układ o stałej temperaturze i objętości.

F= E - TS

E - energia wewnętrzna

S - entropia

Reguła faz (Gibbsa) - określa liczbę stopni swobodnych [S] układu, tzn. liczbę zewnętrznych czynników, które można zmieniać nie powodując zmiany liczby faz w układzie.

S = n - f + 1

n - liczba składników

f - liczba faz