Matematyka finansowa - wzory i zadania , kapitał, odsetki

Notatkę dodano: 21.02.2009,
Pobrań: 18,
Wyświetleń: 1170
Podgląd dokumentu

Dokument ma 27 stron i porusza zagadnienia takie jak: rachunek odsetek prostych, wzór ogólny, wzór przy uwzględnieniu odniesienia czasowego, wzór na kapitał końcowy, wzór na kapitał końcowy, gdy odnosimy się do okresów rocznych, wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat, wzór na kapitał końcowy, rachunek oprocentowania składanego, kapitalizacja roczna, oprocentowanie ciągłe, dyskonto handlowe i matematyczne, stopa dyskontowa, stopa procentowa, model rat równych przy kapitalizacji rocznej z dołu, model rat równych przy kapitalizacji rocznej z góry, odsetki, wpłaty niezgodne, stopa inflacji, rata odsetkowa, karencja, spłata kredytu, rata kapitałowa.

MATEMATYKA FINANSOWA

Rachunek odsetek prostych

Wykorzystywany w okresie krótkim do 1 roku

Wzór ogólny

Wzór przy uwzględnieniu odniesienia czasowego

np. w przypadku okresu dziennego

Zadanie 1

Od jakiej kwoty otrzymano 15 zł odsetek za okres 2 miesięcy przy stopie procentowej 18% w skali roku.

Zadanie 2

Przy jakiej stopie procentowej przypada 4 zł odsetek od kwoty 200 zł za 30 dni

Wzór na kapitał końcowy

Wzór na kapitał końcowy, gdy odnosimy się do okresów rocznych

Zadanie 3

Wpłacono do banku kwotę 850 zł wkład ten jest oprocentowany wg stopy procentowej 14% w skali roku. Jaki będzie stan konta w dwóch latach

Zadanie 4

Po ilu latach kapitał początkowy w wysokości 750 zł złożony na 11% podwoi się

Wzór na odsetki przy regularnych kwotach wpłat

gdzie :

K - kwota wpłaty

r - stopa procentowa

n - ilość wpłat

m - częstotliwość wpłat

Wzór na kapitał końcowy

Zadanie 5

Jaką wielkość należy wpłacać przez 3 kwartały, aby zgromadzić wraz z odsetkami kwotę 1500 zł, roczna stopa procentowa wnosi 10%

Zadanie 6

Wyznaczyć wartość lokaty 10000 zł po upływie roku, jeżeli w pierwszych 5 miesiącach stopa procentowa wynosiła 12% a w kolejnych siedmiu 10% Zadanie 7

Kupujesz urządzenie za 10000 zł zapłatę odroczono o 45 dni przy stopie procentowej, 27% jaką kwotę zapłacisz regulując zobowiązanie

Zadanie 8

Ulokowałeś 100 zł na 6 lat, stopa oprocentowania zmieniała się, co 2 lata i wynosiła odpowiednio 17%, 15%, 13% jaką kwotę dysponujesz powyżej wymienionym okresie utrzymywania lokaty

Zadanie 9

Przez ile kwartałów powinno się wpłacać kwotę po 50 zł aby stan konta przy oprocentowaniu 35% w skali roku wyniósł 941,25 zł

Zadanie 10

Ulokowano w banku kwotę 600 zł w dniu 5 marca nominalna stopa procentowa 36%, jaką kwotę pobierze lokato dawca w dniu 9 maja tego samego maja, jeśli odsetki nie są kapitalizowane

dzień

miesiąc

9

5

5

3

4

2

2 miesiące i 4 dni = 2*30+4 = 64 dni

Zadanie 11

Ile powinno się trzymać kapitał, aby wzrósł on, co najmniej 2,5 raz, ale nie więcej niż 3 razy przy rocznej stopie procentowej 14% Zadanie 12