makroekonomia - wzory

...PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + wydatki inwestycyjne +wydatki rządowe

PKB w cenach czynników produkcji = wydatki konsumpcyjne + wydatki inwestycyjne + wydatki rządowe + wydatki pośrednie

PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych – podatki pośrednie + subsydia

PKB w cenach rynkowych = PNB w cenach rynkowych – dochody netto z tytułu własności za granicą...

PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + wydatki inwestycyjne +wydatki rządowe PKB w cenach czynników produkcji= wydatki konsumpcyjne + wydatki inwestycyjne + wydatki rządowe + wydatki pośrednie

PKB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia PKB w cenach rynkowych = PNB w cenach rynkowych - dochody netto z tytułu własności za granicą

PNN w cenach czynników produkcji = PNB w cenach czynników produkcji - amortyzacja

PNN w cenach czynników produkcji = PNB w cenach rynkowych - podatki + subsydia

PNN w cenach czynników produkcji = dochód narodowy

PNN w cenach rynkowych = PNB w cenach rynkowych - amortyzacja

PNB w cenach czynników produkcji = PNB w cenach rynkowych - podatki pośrednie + subsydia

PNB w cenach czynników produkcji = PKB w cenach czynników produkcji + dochody netto z tytułu własności za granicą PNB w cenach rynkowych = PKB w cenach rynkowych + dochód netto z tytułu własności za granicą

PKB w cenach rynkowych = konsumpcja + wydatki inwestycyjne +wydatki rządowe + eksport - import (gosp. otwarta - z udziałem państwa)

Dochód gosp. domowego= wydatki konsumpcyjne gosp. dom. + wydatki inwestycyjne = wydatki konsumpcyjne gosp. dom. + oszczędności (gosp. zamknięta - bez udziału państwa)

Rozporządzalne dochody osobiste = dochód gosp. domowego+ płatności transferowe - podatki bezpośrednie

Amortyzacja = inwestycje brutto - inwestycje netto

Inwestycje brutto = inwestycje netto + amortyzacja

Eksport netto = eksport - import

Delator = nominalne PKB / realne PKB 100%

comments powered by Disqus

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie

Nie notuj, studiuj!
Dołącz teraz do naszej społeczności.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj.