Konstruowanie kwestionariusza

Notatkę dodano: 19.03.2013,
Pobrań: 36,
Wyświetleń: 394
Podgląd dokumentu

Świeży. Notatka składa się z 5 stron.
Metody badawcze w naukach społecznych: Konstruowanie kwestionarusza - Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias - Streszczenie KONSTRUOWANIE KWESTIONARIUSZA:
PYTANIA ( podstawa wszystkich kwestionariuszy)
Kwestionariusz musi przekładać wszystkie cele badawcze na konkretne pytania. Odpowiedzi stanowią źródło danych do testowania hipotez badawczych. Pytania muszą motywować respondenta do udzielania poszukiwanych informacji Treść pytań:  pytania dotyczące faktów (metryczkowe) - obiektywne informacje o pochodzeniu środowisku, nawykach
- najbardziej popularne są dane demograficzne- aby dokonać później klasyfikacji ( płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, dochody), a następnie wyjaśnić zaobserwowane różnice w postawach i zachowaniach.
- inny rodzaj pytań metryczkowych- dostarczając informacji o otoczeniu społecznym o.b., środkach transportu, sposobach spędzania wolnego czasu
- problemy związane z konstruowaniem tych pytań: dokładność podawanych danych, zależy od tego o co i w jaki sposób ich zapytano 4 przyczyny otrzymywania niedokładnych informacji po zadaniu pytań metryczkowych: 1. nie posiadają informacji
2. nie mogą przypomnieć sobie informacji
3. nie rozumieją pytania
4. nie mają ochoty odpowiadać.
Badacz może poczynić wiele kroków, aby zwiększyć dokładność odpowiedzi: np. zachęcić do konsultowania się z innymi członkami rodziny, zadawać więcej niż jedno pytanie na dany temat, powtarzać pytania, starać się , aby respondent nie czuł się zażenowany w trakcie zadawania mu pytań, które mogą go wprawiać w zakłopotanie, ponadto badacz może przeprowadzić przeprowadzić pilotaż, skorzystać z pomocy sędziów kompetentnych, odpowiednio się przygotować- literatura.
 pytania dotyczące subiektywnych doświadczeń - dotyczą wierzeń, postaw, uczuć i opinii respondenta
- nastawione są na ujawnienie relacji właściwość -dyspozycja
- najczęściej zawierają pytania dotyczące POSTAW- ogólne ukierunkowanie, które może sprawiać, że dana osoba, gdy pojawią się określone bodźce, zachowują się lub reagują w określony sposób. Osoby badane wyrażają swoje postawy poprzez mowę lub zachowanie, jedynie wtedy, gdy spostrzegają przedmiot postawy. Postawy można opisać poprzez ich treść, kierunek czy intensywność. Pytania często dotyczą postaw, ponieważ wyjaśniają one pewne generalne skłonności respondentów. Badanie opinii jest interesujące w takim zakresie, w jakim opinie te symbolizują postawy. Mierząc opinie, badacz oszacowuje , jaki procent badanej populacji będzie się zgadzać, z pojedynczym stwierdzeniem dotyczącym opinii. Mierząc postawy , badacze posługują się skalami składającymi się od pięciu do wielu twierdzeń dotyczących postaw, z którymi respondent może się zgodzić lub nie. ( podstawowy wymóg- skalowalność twierdzeń)