Koncepcja : behawioralna, psychospołeczna, humanistyczna, pedagogiczna

Notatkę dodano: 17.04.2013,
Pobrań: 48,
Wyświetleń: 526
Podgląd dokumentu

Temat 7 wychowanie w roznych koncepcjach

KONCEPCJA BEHAWIORYSTYCZNA przekonanie, że każdy człowiek jest istotą zewnątrzsterowną - reaktywną, tzn. że jego zachowanie zależy od uwarunkowań zewnętrznych wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem na wychowanków w formie np. różnego rodzaju manipulacji i indoktrynacji połączonych z bogatym zestawem nagród i kar

Założenia skrajnej koncepcji behawiorystycznej:

John B. Watson

przeciwwaga dla klasycznej psychologii introspekcyjnej

przeżycia wewnątrz jednostki są sprawą osobistą wszelkie zachowania człowieka są reakcją na bodźce z zewnątrz R=f(S), co oznacza, iż reakcja (R) jest funkcją (f) bodźca lub całego zespołu bodźców (S) znając rodzaj bodźców można przewidzieć reakcje i odwrotnie Wychowanie wg skrajnej koncepcji behawiorystycznej:

wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na wychowanka, polegającym na jawnym kierowaniu jego rozwojem, nieuwzględnianiu i lekceważeniu przysługującego mu prawa do własnej aktywności i samodzielności

chodzi głownie o przyswajanie przez wychowanków pożądanych społecznie zachowań w odpowiedzi na dyrektywne względem nich oddziaływania

pozbawienia wychowanków prawa do własnej decyzji

przedmiotowe traktowanie

człowiek jest istotą dającą się dowolnie formować, tzn. wszelkie zmiany we własnym zachowaniu zawdzięcza oddziaływaniom z zewnątrz; tworzywo pozbawione wszelkich twórczych kompetencji, własnych aspiracji, oczekiwań, preferowanych wartości itp.

(zachowanie człowieka jest kopią środowiska, w którym przebywa)

,,formowanie człowieka kolektywnego'' i ,,człowieka produktywnego'', a zarazem ,,człowieka submistywnego, uległego i podporządkowanego totalitarnej władzy''

Założenia umiarkowanej koncepcji behawiorystycznej:

Carl Hovland, Robert Sears, John Dollard, Neal Miller, Hobart Mowrer, Joseph Wolpe i Albert Bandura

docenili oni oprócz zmiennych niezależnych warunkujących zachowanie człowieka także wpływ zmiennych pośredniczących (zmienne interweniujące, zmiennie niezależne-zakłócające) - wspomagają one lub osłabiają oddziaływania zmiennych niezależnych, którymi są wyłącznie oddziaływanie dyrektywne, tzn. te pochodzenia dyrektywnego

S - O - R, gdzie O wskazuje na obecność zmiennych pośredniczących

wszelkie reakcje ludzi mają na ogół charakter reakcji nabytych, czyli są poddawane procesowi uczenia się

przyczyn zachowań człowieka upatruje się w jego otoczeniu, przede wszystkim jednak w procesie uczenia się

Wychowanie wg umiarkowane j koncepcji behawiorystycznej: