Instalacje - opis techniczny

Notatkę dodano: 17.06.2012,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 243
Podgląd dokumentu

Opis techniczny

do projektu wykonawczego instalacji kanalizacyjnej w budynku mieszkalno-usługowym „J” zlokalizowanym na osiedlu mieszkaniowym w Warszawie.

Podstawa opracowania:

uzgodnienia z Inwestorem,

projekt budowlany,

projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny,

pismo PWiK dotyczące warunków przyłączenia budynku mieszkalno-usługowego do zewnętrznej sieci wodociągowej, koncepcja sieci wodociągowej na osiedlu, obowiązujące normy i przepisy.

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym symbolem „WrzosJ”, projektowanym na osiedlu mieszkaniowym w Szczecinie.

Charakterystyka obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem dziewięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Na parterze znajdują się pomieszczenia usługowe, na piętrach 32 mieszkania. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenie wlotu wody z hydrofornią, a na dachu kotłownię gazową. Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągową, centralnej ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Woda do budynku będzie dostarczana z miejskiej sieci wodociągowej, ścieki sanitarne i deszczowe będą odprowadzane do przewodu kanalizacji ogólnospławnej.

Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany będzie w wodę z wodociągu miejskiego o średnicy Dn 150 mm ułożonego w ulicy osiedlowej przewodem Dn 80 mm wykonanego z z żeliwa sferoidalnego.

Do opomiarowania zużywanej wody dla budynku zaprojektowano wodomierz skrzydełkowy typu MW DN50 mm o następujących parametrach: q=3,5 m3/h, dn=25 mm, qmax=7 m3/h.

Wodomierz będzie usytuowany w pomieszczeniu wlotu wody w kotłowni.

Instalację zaprojektowano jako jednostrefową z zasilaniem dolnym. W budynku przewidziano jeden poziom wodociągowy. Woda doprowadzona będzie do wszystkich punktów czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, wannowych, płuczek ustępowych, pralek automatycznych oraz hydrantów ogrodowych.

Wszystkie przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych, uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur.

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym. Dobór wodomierza :

Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu wodomierza:

q= 0,72dm3/s * 3,6 = 2,59 m2/h

Przepływ umowny dla wodomierza:

q= 2 * 2,59 m2/h= 5,18 m2/h

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS 3,5

Qnom = 3,5 m2/h Qmax = 7,0 m2/h (>5,18 m2/h )

Wysokość straty ciśnienia w wodomierzu