Struktura funkcjonalna - strona 15

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 18
Wyświetleń: 321

zmian zachodzących w środowisku, polegająca na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 4) Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej...

70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania

Pobrań: 3
Wyświetleń: 217

przez podejście sytuacyjne? Integracja wewnętrznych aktywności. (?) 25. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury funkcjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Zadaniowy. 26. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury dywizjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Instruktażowy. 27...

Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 1
Wyświetleń: 211

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Nauka o administracji - wykład 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 12
Wyświetleń: 108

. *struktura funkcjonalna - kierownik i stanowiska podporzdkowane - podwłądni, w wykonywaniu zadań kontaktują się nie tylko z kierownikiem ale również z innymi stanowiskami pracy mającymi wpływ na ich działalność, powiązania funkcjonalna *struktura sztabowa- jeżeli przy kierowniczym stanowisku wystęuje zespół...

Słówka - Unit 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Język angielski
Pobrań: 1
Wyświetleń: 98

przepowiedzieć pełen etat struktura funkcjonalna hojny geograficzny geologiczny obejść absolwent hierarchiczny hierarchia posiadacz bezpośredni niezgodny, rozbieżny włączyć niezależność niezależny wewnątrz wewnętrzny wynalazca zapas (w magazynie) inwestować w kwestia warstwa 1 unit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3...

Pytania zamknięte na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 27
Wyświetleń: 209

): F. I L. Gilberthowie E. Mayo W. Taylor i H. Grantt K. Adamiecki 25.Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylor'a wspólnego z 14 zasadami Fayola: hierarchia, autorytet jedność kierowania jedność rozkazodawstwa inicjatywę 26.Dwuczynnikowa teoria Herzberga bada cechy stanowiska indywidualne...

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 133

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 5
Wyświetleń: 122

sfery usług w Polsce w latach 90-tych (w:) Przestrzenne zróżnicowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych (red:) Ciok S., Ilnicki D. Uniwersytet Wrocławski, s. 341-350 The World Factbook 2011 (http://www.cia.gov) ...

Inzynieria materialowa - Ekorozwój - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 5
Wyświetleń: 73

zbieraniu informacji. Strukturę funkcjonalną przedstawia poniŜszy schemat: INFORMACJA O ŚRODOWISKU Blok OCENY I PROGNOZY Blok STAN Podsystemy Blok 1. Monitoring jakości powietrza PRESJE Dane dot. czynników sprawczych (np. działalności społ.-gosp., warunków meteorologicznych, hydrologicznych, napływów...

Analiza stylu przywództwa - Styl kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 2
Wyświetleń: 228

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...