Struktura funkcjonalna - strona 15

Lean management - kaikaku

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Stanisław Białas
 • Koncepcje zarządzania

Lean management Nazwa koncepcji pochodzi z języka angielskiego i oznacza: smukłość i przystosowanie. Traktowane jest jako wyszczuplone (odchudzone) zarządzanie. Opiera się na koncentracji wysiłków przedsiębiorstwa na oczekiwaniach i potrzebach klienta przy jednoczesnej likwidacji czynności nie daj...

06.05.2013
1
113
Pobierz

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata

Dobra ściąga z Ekofizjografii :) Wszyscy co z niej korzystali lub się uczyli, to zaliczyli :) Cele opracowania ekofizjograficznego: Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją wykonywaną przed podjęciem prac planistycznych, sporządzanych na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w...

24.06.2010
3
251
Pobierz

70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania

Możemy dzięki niej dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: sens funkcjonowania organizacji, różnica między funkcjami kultury a funkcjami struktury organizacyjnej, inkrementalizm, controlling, cechy sprawnej kontroli. 1. Co jest charakterystyczną cechą badań w ujęciu sytuacyjnym? Rzeczywistość ...

01.02.2009
3
145
Pobierz

Słówka - Unit 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Język angielski

word part of speech translation unit adopt v przyjąć, zaakceptować 3 autonomous adj autonomiczny 3 benefit n korzyść 3 branch n oddział 3 capacity n zdolność produkcyjna 3 cash balance n saldo gotówkowe 3 chain of command n hierarchia służbowa 3 classify v klasyfikować 3 close down v zostać zamkn...

01.05.2013
1
47
Pobierz

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług

Magdalena Stec, gr 3 22.12.2011 Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 4 Poziom rozwoju usług w Polsce Polska gospodarka weszła już w fazę postindustrialną. W roku 2006 udział osób pracujących w usługach wynosił prawie 55 %. W 2010 udział tego sektora gospodarki w tworzeniu Produktu Krajowego Brut...

18.04.2013
2
81
Pobierz

Inzynieria materialowa - Ekorozwój - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski

  EKOROZWÓJ      Ekorozwojem nazywamy podporządkowanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa oraz państwa  moŜliwościom środowiska. W ekorozwoju muszą nastąpić takŜe przemiany w sferze gospodarczej,  Ŝeby przy małym zuŜyciu zasobów nieodnawialnych (surowców, energii) produkować wyroby trwałe  i  wartoś...

03.06.2013
0
47
Pobierz

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Geografia społeczno-ekonomiczna

Zagadnienie 6. Procesu urbanizacyjne na świecie: pojęcie urbanizacji i terminy pochodne, kryteria miejskości, dynamika, fazy urbanizacji, poziom urbanizacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, hiperurbanizacja: pojęcie, aspekty w krajach III świata, metropolizacja, pojęcie i cechy miast globalny...

08.05.2013
0
162
Pobierz

Pytania zamknięte na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania

1.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem: teologicznym strukturalizowany samodoskonalącym sztucznym 2.Zamierzenie to stan lub rezultat działania przedsiębiorstwa określony: przedmiotowo podmiotowo przestrzennie czasowo 3.Segmentami makroo...

29.04.2013
5
115
Pobierz

Wykład - Rodzaje SIZ wg kryterium funkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
 • Informatyka

Wykład 10 Prof. UE dr hab. Ewa Ziemba Informatyka Rodzaje SIZ wg kryterium funkcji Systemy dziedzinowe (transakcyjne) Systemy informacyjno-decyzyjne Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania Systemy zarządzania łańcuchem dostaw Systemy zarządzania relacjami z klientami Systemy zarządza...

19.09.2013
1
47
Pobierz

Struktury organizacyjne, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania

Struktury organizacyjne Struktura organizacyjna - jest to system zarządzania składający się z powiązanych ze sobą elementów i procesów organizacji oraz zachodzących między nimi stosunków mających znaczenie dla realizacji określonego celu. Wymiary struktury organizacyjnej • wymiar statyczny • wymiar...

25.06.2013
2
79
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie