Struktura funkcjonalna - strona 15

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Notatkę dodano: 24.06.2010
Pobrań: 7
Wyświetleń: 321

zmian zachodzących w środowisku, polegająca na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 4) Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej...

70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania

Notatkę dodano: 01.02.2009
Pobrań: 3
Wyświetleń: 217

przez podejście sytuacyjne? Integracja wewnętrznych aktywności. (?) 25. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury funkcjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Zadaniowy. 26. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury dywizjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Instruktażowy. 27...

Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Notatkę dodano: 12.05.2009
Pobrań: 1
Wyświetleń: 211

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Zarządzanie kadrami
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 133

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Słówka - Unit 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wencel
 • Język angielski
Notatkę dodano: 01.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 98

przepowiedzieć pełen etat struktura funkcjonalna hojny geograficzny geologiczny obejść absolwent hierarchiczny hierarchia posiadacz bezpośredni niezgodny, rozbieżny włączyć niezależność niezależny wewnątrz wewnętrzny wynalazca zapas (w magazynie) inwestować w kwestia warstwa 1 unit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3...

Pytania zamknięte na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Notatkę dodano: 29.04.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 209

): F. I L. Gilberthowie E. Mayo W. Taylor i H. Grantt K. Adamiecki 25.Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylor'a wspólnego z 14 zasadami Fayola: hierarchia, autorytet jedność kierowania jedność rozkazodawstwa inicjatywę 26.Dwuczynnikowa teoria Herzberga bada cechy stanowiska indywidualne...

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Notatkę dodano: 18.04.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 122

sfery usług w Polsce w latach 90-tych (w:) Przestrzenne zróżnicowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych (red:) Ciok S., Ilnicki D. Uniwersytet Wrocławski, s. 341-350 The World Factbook 2011 (http://www.cia.gov) ...

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Notatkę dodano: 08.05.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 352

globalnych, rewitalizacja miast, przykłady zdegradowanych obszarów miejskich, rewitalizowane miasta. urbus, łac. miasto - proces rozwoju miejskich form osadniczych, ich liczby, zaludnienia, powierzchni, zabudowy, infrastruktury (technicznej i społecznej), a także zmian struktury funkcjonalnej i przestrzennej...

Inzynieria materialowa - Ekorozwój - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 73

zbieraniu informacji. Strukturę funkcjonalną przedstawia poniŜszy schemat: INFORMACJA O ŚRODOWISKU Blok OCENY I PROGNOZY Blok STAN Podsystemy Blok 1. Monitoring jakości powietrza PRESJE Dane dot. czynników sprawczych (np. działalności społ.-gosp., warunków meteorologicznych, hydrologicznych, napływów...

Struktury organizacyjne, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Notatkę dodano: 25.06.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 140

), co może powodować ociężałość systemu • możliwość zakłóceń (lub przerw) wynikających z braku (chwilowego) lub niekompetencji kierowników Struktura funkcjonalna Zalety • wykorzystuje specjalizację menadżerów Wady: • brak jednolitości rozkazodawstwa (brak koordynacji) • możliwość występowania sporów kompetencyjnych...