Struktura funkcjonalna - strona 15

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2247

zmian zachodzących w środowisku, polegająca na określeniu kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska, które może powodować dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie; 4) Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej...

70 krótkich pytań i odpowiedzi z zarządzania

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1519

przez podejście sytuacyjne? Integracja wewnętrznych aktywności. (?) 25. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury funkcjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Zadaniowy. 26. Jaki będzie stosowany styl zarządzania w warunkach struktury dywizjonalnej w ujęciu Kwiatkowskiego? Instruktażowy. 27...

Analiza stylu przywództwa - Struktura organizacyjna

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1477

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Nauka o administracji - wykład 4

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

. *struktura funkcjonalna - kierownik i stanowiska podporzdkowane - podwłądni, w wykonywaniu zadań kontaktują się nie tylko z kierownikiem ale również z innymi stanowiskami pracy mającymi wpływ na ich działalność, powiązania funkcjonalna *struktura sztabowa- jeżeli przy kierowniczym stanowisku wystęuje zespół...

Pytania zamknięte na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

): F. I L. Gilberthowie E. Mayo W. Taylor i H. Grantt K. Adamiecki 25.Co ma struktura funkcjonalna opracowana przez Taylor'a wspólnego z 14 zasadami Fayola: hierarchia, autorytet jedność kierowania jedność rozkazodawstwa inicjatywę 26.Dwuczynnikowa teoria Herzberga bada cechy stanowiska indywidualne...

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

sfery usług w Polsce w latach 90-tych (w:) Przestrzenne zróżnicowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych (red:) Ciok S., Ilnicki D. Uniwersytet Wrocławski, s. 341-350 The World Factbook 2011 (http://www.cia.gov) ...

Inzynieria materialowa - Ekorozwój - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

zbieraniu informacji. Strukturę funkcjonalną przedstawia poniŜszy schemat: INFORMACJA O ŚRODOWISKU Blok OCENY I PROGNOZY Blok STAN Podsystemy Blok 1. Monitoring jakości powietrza PRESJE Dane dot. czynników sprawczych (np. działalności społ.-gosp., warunków meteorologicznych, hydrologicznych, napływów...

Analiza stylu przywództwa - Styl kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1596

umowami, została nawiązana z bliźniaczą Agencją w Szwecji. Forma prawna Firmy to Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W Spółce udziałowcami są dwie osoby. Jedna z nich zajmuje stanowisko Prezesa. Firma posiada typową strukturę funkcjonalną (typu U) gdzie jest tendencja do zcentralizowanych decyzji...

Struktury organizacyjne, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Marek Angowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

), co może powodować ociężałość systemu • możliwość zakłóceń (lub przerw) wynikających z braku (chwilowego) lub niekompetencji kierowników Struktura funkcjonalna Zalety • wykorzystuje specjalizację menadżerów Wady: • brak jednolitości rozkazodawstwa (brak koordynacji) • możliwość występowania sporów kompetencyjnych...

Projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

, finansowa, zasobów ludzkich, badań i rozwoju) II. Podstawowe formy struktury org. 1 struktura funkcjonalna (typu U) - Struktura organizacyjna oparta na podejściu funkcjonalnym. # członkowie org. są powiązani w wydz. funkcjonalnych (marketing, prod.); # znaczny stopień koordynacji między wydz.; # obszary...