Spektroskopia - strona 2

Raport z Metody XRD

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 10.06.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 308

Raport z Metody XRD Prowadzący: Dr Bartosz Handke Wykonali: Konrad Waliczek Krzysztof Warzecha 1. Wstęp teoretyczny Dyfrakcja rentgenowska korzysta przede wszystkim z teorii Braggów Wulfa. Zakłada ona że strukturę kryształu można przedstawić geometrycznie jako twór zbudowany z wielu rodzin płaszczy...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 10.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 152

Metodami rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej można: - badać strukturę kryształów - identyfikować substancje krystaliczne i odróżniać substancje krystaliczne od bezpostaciowych - wykonywać ilościową analizę fazową i oznaczać przemiany fazowe - badać naprężenia wewnętrzne w krysztale i deformację sie...

Rentgenowska analiza fazowa - omówienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 10.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 53

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gęstość rentgenowska, analiza fazowa, analiza jakościowa, dobór wzorca, metody....

Diagnostyka plazm i łuku próżniowego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Waldemar Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 21
Wyświetleń: 142

29.10.2010 r. Spektroskopia atomowa i molekularna Sprawozdanie do ćw. 4 i 5 SPEKTROSKOPOWA DIAGNOSTYKA PLAZMY ŁUKU PRÓŻNIOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było zapoznanie się z pojęciem plazmy oraz wybranymi metodami jej diagnostyki. Spektroskopowa diagnostyka plazmy polega na wyznaczeniu...

Wyznaczanie temperatury rotacyjnej w plaźmie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Waldemar Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 19
Wyświetleń: 345

wzbudzonymi przechodzą ze stanu o wyższej do stanu o niższej energii. Przejściu temu towarzyszy emisja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o energii równej różnicy energii poziomów, między którymi przeszła cząstka. Diagnostyka plazmy jest jednym z zadań działań badawczych bazujących na spektroskopii...

Spektroskopia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 142

CHEMIA ANALITYCZNA II SPEKTROSKOPIA Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ? Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa. Możliwe rozwiązania konstrukcji spektrometru...

SPEKTROSKOPIA - zasada działania spektroskopii

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Iwona Barbara Hołowacz
 • Biofotonika
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 51

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Podział spektroskopii, Struktura energetyczna atomu, Struktura energetyczna cząsteczki, Widma atomowe, Widma cząsteczkowe....

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Wencel
 • Chemia analityczna
Notatkę dodano: 07.05.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 249

CZĘŚĆ TEORETYCZNA Zasada i podział spektrofotometrii W metodach spektrofotometrycznych wykorzystuje się absorpcję promieniowania elektromagnetycznego . Warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest, aby energia padającego promieniowania odpowiadała różnicy energii poziomów elektronowych danej cząsteczki...

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 132

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna (190 – 700 nm) metoda analityczna oparta na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez swobodne atomy. Podstawę metody AAS stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena, które sprowadzają się do stwierdzeń: - źródłem linii absorpcyjnych w widmie...

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 19
Wyświetleń: 268

atomizacji i wzbudzenia (rodzaje), analit, sygnał analityczny, interferent, efekt interferencyjny, układ analityczny. atomowa spektroskopia emisyjna - ESA, atomowa spektroskopia absorpcyjna - ASA, Analit - składnik próbki, wykrywany lub oznaczany w procesie analitycznym. Interferent – substancja obecna...