Spektroskopia - strona 2

Wykład - wymiana ligandów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Sowa
 • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

literaturowe) o symetrii oktaedrycznej. Oceń siłę pola i stopień kowalencyjności wiązania M-L dla tych jonów. 5. Literatura: ABP Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy; A. Bartecki, Spektroskopia elektronowa związków nieorganicznych i kompleksowych; M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, Wstęp...

Luminescencja - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Wawrzyńczyk
 • Spektroskopia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

3. LUMINESCENCJA. WYZNACZENIE WYDAJNOŚCI KWANTOWYCH FLUORESCENCJI 1. Wprowadzenie Luminescencją nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ciał ogrzanych do wysokich temperatur. Luminescencja zachodzi z elektronowo oscylacyjnie wzbudzonej cząsteczki będącej w równowadze ter...

Rentgenowska analiza fazowa - omówienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gęstość rentgenowska, analiza fazowa, analiza jakościowa, dobór wzorca, metody....

Diagnostyka plazm i łuku próżniowego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Waldemar Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

29.10.2010 r. Spektroskopia atomowa i molekularna Sprawozdanie do ćw. 4 i 5 SPEKTROSKOPOWA DIAGNOSTYKA PLAZMY ŁUKU PRÓŻNIOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było zapoznanie się z pojęciem plazmy oraz wybranymi metodami jej diagnostyki. Spektroskopowa diagnostyka plazmy polega na wyznaczeniu...

Wyznaczanie temperatury rotacyjnej w plaźmie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Waldemar Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2415

wzbudzonymi przechodzą ze stanu o wyższej do stanu o niższej energii. Przejściu temu towarzyszy emisja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o energii równej różnicy energii poziomów, między którymi przeszła cząstka. Diagnostyka plazmy jest jednym z zadań działań badawczych bazujących na spektroskopii...

Spektroskopia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 994

CHEMIA ANALITYCZNA II SPEKTROSKOPIA Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ? Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa. Możliwe rozwiązania konstrukcji spektrometru...

SPEKTROSKOPIA - zasada działania spektroskopii

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Iwona Barbara Hołowacz
 • Biofotonika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Podział spektroskopii, Struktura energetyczna atomu, Struktura energetyczna cząsteczki, Widma atomowe, Widma cząsteczkowe....

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

CZĘŚĆ TEORETYCZNA Zasada i podział spektrofotometrii W metodach spektrofotometrycznych wykorzystuje się absorpcję promieniowania elektromagnetycznego . Warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest, aby energia padającego promieniowania odpowiadała różnicy energii poziomów elektronowych danej cząsteczki...

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna (190 – 700 nm) metoda analityczna oparta na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez swobodne atomy. Podstawę metody AAS stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena, które sprowadzają się do stwierdzeń: - źródłem linii absorpcyjnych w widmie...

Spektroskopia NMR-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski
 • Praktyczne aspekty i interpretacji widm IR
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM SPEKTROSKOPIA NMR Spektroskopia NMR Co to jest? Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego jest oparte na oddziaływaniu pomiędzy dipolem magnetycznym jądra a zewnętrznym polem magnetycznym Jak to robimy? Przejścia są indukowane pomiędzy dwoma możliwymi orientacjami dipola...