Równoleżnik - strona 12

Obliczanie siatki merkatora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

OBLICZANIE SIATKI MERKATORA Skala 1 =1:500 000 S0 Równoleżnik konstrukcyjny ϕ=50°N Zakres szerokości geograficznej: od 48°07,3’ N do 51°N V liczone w odstępach co 10’ Wykreślone równoleżniki: - 48°07,3’ N 48°30,0’ N 49°00,0’ N 49°30,0’N 50°00,0’N 50°30,0’N 51°00,0’N Zakres długości geograficznej...

Nawigacja - pojęcie zniekształceń

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

geograficznej Δφ 6)Obl. Wyrażoną w minutach wartośc odstępu Δφ miedzy równoleżnikami na mapie, przy której skala zachowuje stałą wartość .Obliczamy Δφ dla stałej skali wg wzoru Kawrajskiego Δφ=√[Sn ctg φN ] / 675 -przy założeniu że SN=[S0 cos φN]/cos φ0 7)Obl.wyrażoną w milimetrach odległość poszczególnych...

Układy współrzeędnych w astronomii geodezyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geodezja wyższa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1239

koła, których płaszczyzna tnąca przechodzi przez środek sfery. Równoleżniki to koła małe. Współrzędnymi w układzie horyzontalnym są azymut A i wysokość h. Azymut gwiazdy jest kątem dwuściennym zawartym między północną częścią płaszczyzny południka miejscowego, a płaszczyzną wertykału gwiazdy. Azymut...

Geodezja fizyczna elementów- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1575

 M m  m  g' R2 g ' - przyspieszenie siły przyciągania; g '  k  m R2 - siła odśrodkowa: oś obrotu F – siła przyciągania ziemskiego  f  m 2  f – siła odśrodkowa f F P c   2     P – siła ciężkości f  mc  m 2   - promień równoleżnika  - prędkość liniowa  - prędkość kątowa Ziemi...

Grawimetria- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1694

V k r Potencjał siły odśrodkowej: Praca wykonana w płaszczyźnie równoleżnika przez siłę odśrodkową f wynosi: m  2   2 dL  f  d  m   2  d  L  U m 2  2   2  2 x2  y2 U  - potencjał siły odśrodkowej 2 2 Potencjał siły ciężkości nazywamy funkcją W M 2 2 W  V U  k   r 2...

Metody rozwiązywania głównego zadania geodezyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

, jeżeli zagadnienia na kuli to jest to trójkąt sferyczny o tych samych kołach co trójkąt sferoidalny, przy czym R kuli przyjmujemy jako średni przekroju południka i poprzecznego R 1 = MN. Ponadto przez punkt P2 prowadzimy równoleżnik, który w przecięciu z południkiem punktu P1 daje punkt P02. Z rozwiązania trójkąta...

Świat po Wielkiej Wojnie: Daleki Wschód

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2905

rozpadły się na Indie (z religią hinduizmu) i Pakistan (wyznawcy islamu). Wojna w Wietnamie Do wojny domowej i podziału kraju doszło także w Wietnamie. Cześć kraju na północ od 17 równoleżnika została opanowana przez komunistyczną partyzantkę, której przywódca Ho Chi Minh, po kapitulacji Japonii utworzył...

Wojna koreańska - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Michał Klimecki
 • Główne konflikty współczesnego świata
Pobrań: 231
Wyświetleń: 931

w Kairze (niepodległość Korei) 1945 - wyzwolenie Korei przez wojska radzieckie i amerykańskie, 38 równoleżnik linią rozgraniczenia (istnieje do maja 1950) 02.09.1945 - na pokładzie USS „Missouri” przedstawiciele Japonii podpisali akt kapitulacyjny W 1945 ZSRR z północy Korei wchodzi na południe (tereny USA...

Zimna Wojna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2478

równoleżnik. W odpowiedzi Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwala 27 czerwca wysłanie do Korei sił międzynarodowych. Związek Sowiecki oficjalnie zbojkotował obrady (żądając dla ChRL miejsca w Radzie Bezpieczeństwa), co ułatwiło przegłosowanie wniosku. Do końca września wojska komunistycznej Korei opanowały...

Kartografia matematyczna - odwzorowania azymutalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

do obrazu równoleŜników.  x = x(ϕ )   y = Cλ Klasyfikacja odwzorowań stożkowe - obrazami równoleżników są łuki współśrodkowych okręgów a obrazami południków są odcinki lub półproste prostopadłe do obraz równoleżników r = r (ϕ ) δ = Cλ    x = q − r ⋅ cos δ  y = r ⋅ sin δ  pseudoazymutalne...