Punkt równowagi - strona 41

Mikroekonomia - definicje i twierdzenia - linia budżetowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 6
Wyświetleń: 249

oraz stopy inflacji. Czynnik powodujący spadek popytu ( przesunięcie krzywej popytu w lewo) zmniejsza zarówno cenę równowagi ,jak i ilość dobra. Czynnik powodujący wzrost popytu przesuwa krzywą popytu w prawo podnosząc cenę równowagi oraz ilość dobra w punkcie równowagi. Czynnik zwiększający podaż przesuwa...

Biznes plan - ceramika budowlana

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 8
Wyświetleń: 437

inwestycyjnego oraz sezonowością popytu, natomiast analizy kończą się na roku 1999. Analizy obejmują przy tym: rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne, analizę punktu równowagi, wskaźniki działania, ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, przyjęto założenie wyrażania wszelkich wielkości...

Makroekonomia - egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 5
Wyświetleń: 163

oszczędności w punkcie równowagi, które nadal musza być rowne planowanym inwestycjom. Paradoks oszczędzania-w stanie równowagi planowane oszczędności=planowanym inwestycjom, spadek skłonności do oszczędzania pobudza wzrost produkcji w punkcie równowagi, który pozwala utrzymac równość miedzy planowanymi...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 5
Wyświetleń: 73

to wartość towaru wyrażona w pieniądzu. 78.Skala cen to określanie jednostki pieniądza w danym kraju i sposobu podziału tej jednostki na części mniejsze. 79.Cena minimalna - określona urzędowo cena, poniżej której nie wolno sprzedawać określonego dobra. Leży zawsze powyżej punktu równowagi rynkowej. 80.Cena...

Skrypty z wykładów - makroekonomia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Makroekonomia
Pobrań: 3
Wyświetleń: 105

- inwestycje || kSk - krańcowa skłonność do konsumpcji (udział niecałej konsumpcji w PKB) Y = PKB Ca - konsumpcja autonomiczna Konsumpcja zależy od 1) bieżących dochodów 2) bieżących produkcji 0 < kSk < 1 AE = Y E - pkt równowagi; wtedy dochody = wydatkii gospodarka jest w stanie rownowagi Jeśli sie...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Artur Pollok
 • Mikroekonomia
Pobrań: 449
Wyświetleń: 971

jednostki. y E - punkt równowagi gospodarstwa domowego Nachylenie linii budżetowej: px/py Nachylenie krzywej obojętności: MRS=MUx/MUy x Ścieżka ekspansji dochodowej (krzywa dochód-konsumpcja) Nadwyżka konsumenta - określona przez różnicę między użytecznością krańcową a jego ceną obowiązującą na rynku Efekt...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 23
Wyświetleń: 149

ZAOPATRZENIEM Zajmuje się ono nabywaniem materiałów i zasobów niezbędnych do wytworzenia produktów i usług. Menedżer odpowiedzialny za zaopatrzenie musi znaleźć punkt równowagi pomiędzy rozmaitymi względami i ograniczeniami. Zakupy zbyt wysokie powodują zamrożenie kapitału i zwiększają koszty magazynowania...

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 23
Wyświetleń: 163

na kredyt CS- podaż kredyt Ekspansja , polityka gospodarcza Równowaga pomiędzy AS a AD zachodzi w pkt. E Jeżeli w gospodarce występuje dużo pieniądza to zgodnie z założeniami zagregowany popyt się zwiększa do położenia AD'. Powstaje nowy pkt. równowagi E' (wzrost poziomu cen , wzrost wlk. realn. pkt. brutto...

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 9
Wyświetleń: 172

będą ograniczać wielkość podaży. Proces ten będzie trwał tak długo, aż przy kolejnej cenie rozmiary popytu podaży zrównają się w punkcie E. Jest to punkt przecięcia krzywej popytu z krzywa podaży. Ten proces nie musi automatycznie się zatrzymać w punkcie równowagi. Lecz cena rynku może spaść do poziomu C...

Makroekonomia - bezrobocie, inflacja, wzrost gospodarczy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 26
Wyświetleń: 666

kosztu alternatywnego wolnego czasu, w efekcie zwiększa się skłonność do pracy wzajemne oddziaływanie tych efektów jest róŜne w róŜnych krajach 120 WZROST GOSPODARCZY Pełne zatrudnienie: wielkość zatrudnienia w punkcie równowagi na rynku pracy nadal są osoby niepracujące naturalna stopa bezrobocia...