Punkt pracy - strona 3

Pompy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Eugeniusz Noworyta
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 54
Wyświetleń: 332

Automatyczne zmniejszanie się wydajności w miarę wzrostu oporów bez uszkadzania pompy (ważne podczas tłoczenia przez filtry.) Są mniej sprawne od pomp tłokowych Mają małe ciśnienie ale za to dają duże objętości Punkt pracy pompy odśrodkowej, regulacja pompy: Charakterystyka pompy - na największej wysokości...

Dobór wentylatora

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Wentylacja i klimatyzacja
Notatkę dodano: 27.05.2013
Pobrań: 10
Wyświetleń: 171

, czyli wymagane ciśnienie, niezbędne do pokonania oporów przepływu powietrza przez zaprojektowaną instalację. Podstawą do doboru wentylatora do projektowanej instalacji jest jego charakterystyka sporządzona przez producenta. Prawidłowo dobrany punkt pracy wentylatora powinien znajdować się w obszarze...

Wtórniki napięcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Notatkę dodano: 29.03.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 118

zastosowanych elementów: Rg=22kΩ, Ro=1kΩ , Re= 10kΩ ,Cs=1,5μF ,tranzystor npn BC107 β=240; Zierzony punkt pracy: Bez obciążenia :Ic=1,43mA Uce=14,33 V sprzęgając jego wyjście stałoprądowo z obciążeniem RO :Ic=1,44mA Uce=15,76V wstawiając rezystancję Ro równolegle z Re w obwód wtórnika powodujemy zmniejszenie...

Wielka Brytania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 67

. monopolu rządu na inicj. ust. 1815 - ref. admin. 1824 - 25 - legaliz. zw. zawod. 1893 - in P. Pracy 1906 - P. Pracy ^ 1985 - fuzja unionistów (secesja od lib.) z konserw. Ref. wyb.: 1832 - hr. Grey (zgn. mst. + cenz. maj. ~ + ^mst. + proburż. i dzierż.) Kat. i Żydzi 1867 - Benj. Disraeli i Lord Derby...

Tranzystor bipolarny w układzie wzmacniacza małej częstotliwości - omó...

 • Politechnika Wrocławska
 • Przyrządy półprzewodnikowe
Notatkę dodano: 21.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 200

punktu pracy . Pomiar wzmocnienia w paśmie częstotliwości . Projekt wzmacniacza m.cz. z tranzystorem BC 313 w układzie OE Rys. 1. Typowy układ wzmacniacza tranzystorowego m.cz. w układzie OE 1. Obliczenia projektu wzmacniacza m.cz. w układzie OE Celem naszego projektu jest wyznaczenie wartości elementów...

Podstawowe układy wzmacniaczy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
 • Podstawy elektroniki
Notatkę dodano: 01.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 177

tran polowych są duże, czyli łatwo spełnić warunek zwarcia na wejściu i wyjściu. Elementy modelu tran unip są uzależnione od punktu pracy. wzmacniacze z tranzystorami bipolarnymi konfiguracja WE (wspólny emiter) C1, C2 - separują układ...

DWustopniowy wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marek Kukawczyński
 • Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne
Notatkę dodano: 21.08.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 262

20 Podsumowanie 24 Literatura 1. Cele projektu Celem pracy jest dobór elementów projektowanego wzmacniacza dwustopniowego z ujemnym sprzężeniem zwrotnym . Ponadto określenie jego punktów pracy, obliczenie...

Funkcje prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Notatkę dodano: 19.06.2013
Pobrań: 45
Wyświetleń: 116

- daleko idąca gotowość do rozstrzygania konfliktów na drodze prawnej - np. Japonia - niechęć do sądów; mediacje, rozstrzyganie polubowne Wyróżniamy ponadto funkcje: ochronna (p. karne, p. pracy) organizatorska (organizuje społeczeństwo - np. p. konstytucyjne - prawo tworzy pewne organy, struktury i przyznaje...

Zawory regulacyjne i termostatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ogrzewnictwo
Notatkę dodano: 26.08.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 185

oporu na zaworze nie powinien przekraczać 100% wartości obliczeniowej. Dobór grzejnikowych zaworów termostatycznych; sposób realizacji nastawy wstępnej Tok postępowania: W oparciu o charakterystykę pompy wyznaczamy rzeczywisty punkt pracy pompy Gprz=m (całej instalacji); Hprz Hp=∆pl +∆pm +∆p zaworu-0,75...

Pompy- kolokwium, pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Pompowanie
Notatkę dodano: 12.08.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 288

przetłaczanej i związany z nim wzrost wartości ciśnienie pv powoduje zmniejszenie rozporządzanej nadwyżki antykawitacyjnej NPSHa i może spowodować powstawanie kawtitacji. Jak przemieści się punkt pracy układu, gdy dołączymy drugą pompę równolegle (wykres)? Jeżeli wartość wymaganej Q zmienia w bardzo szerokim...