Program radiowy - strona 2

Działalność gospodarcza-definicja, koncesja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

programów radiowych i TV MAŁY PRZEDSIĘBIORCA Zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego przychód netto ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym nie przekracza 7 mln euro (równowartość zł) ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA Mniej niż 250 pracowników, przychód netto < niż 40 mln euro. ...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Pobrań: 77
Wyświetleń: 1400

, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie pro­gramów;4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców z punktu widzenia legalności;5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i tele­wizyjnych; 6...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

); 4) ochrony osób i mienia (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji); 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (udziela przewodniczący KRRiT); 6) przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Koncesji udziela się na czas oznaczony...

KRRiT -status, zakres kompetencji i rola

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2331

, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na nadawanie i rozpowszechnianie, sprawowanie kontroli działalności nadawców, organizowanie badań odbioru programów radiowych i TV, określanie opłat abonamentowych i opłat za udzielenie koncesji oraz wpis...

Aktywa - rodzaje i omówienie

 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

– 24 m-ce; 2)licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych, TV – 24 m-ce lub zgodnie z umową, gdy ten czas jest krótszy; 3)od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 m-cy; 4) od pozostałych WNiPr – 60 m-cy. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiPr ustala...

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie z 19 XI 1999 r. Prawo dzia...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

oraz wykonywanie innych usług lotniczych, 6. Budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych, 7. Zarządzanie liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych, 8. Rozpowszechnianie programów radiowych...

Systemy Medialne - Holandia i Austria

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1204

grupa Sanoma (Finlandia)  1919 - początek radiofonii  Obecnie 5 programów radiowych narodowych, 13 regularnych i 300 lokalnych w tym społeczne i komercyjne  W 2000 roku zrezygnowano z abonamentu. Zastąpiono go odpisem od podatku dochodowego  1948 - telewizja nieregularna, regularna - 1954  Radio...

Analiza finansowa - aktywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

– 24 m-ce; 2)licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych, TV – 24 m-ce lub zgodnie z umową, gdy ten czas jest krótszy; 3)od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 m-cy; 4) od pozostałych WNiPr – 60 m-cy. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiPr ustala...

Media elektroniczne w Niemczech

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

przy radiu w skali kraju 256 min dziennie. Radio, podobnie jak telewizja, ma ogromny zasięg, dociera codziennie do czterech spośród pięciu osób dorosłych, czyli codziennie do prawie 51 mln słuchaczy powyżej 14 roku życia. ARD oferuje ok. 57 programów radiowych, emitowanych ze stacji naziemnych. Każda spośród...

DOZWOLONY UŻYTEK OSOBISTY I PUBLICZNY

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 931

- wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub tgelewizyjnych...