Program radiowy - strona 2

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji-opracowanie - Skład i struktura KR...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Notatkę dodano: 23.08.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 164

): o projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji; o określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych; o rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Notatkę dodano: 07.11.2009
Pobrań: 7
Wyświetleń: 200

, w zakresie przewidzianym ustawą, rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie pro­gramów;4) sprawowanie w granicach określonych ustawą kontroli działalności nadawców z punktu widzenia legalności;5) organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i tele­wizyjnych; 6...

Pojęcie i cele koncesji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Notatkę dodano: 13.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 129

); 4) ochrony osób i mienia (udziela minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji); 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (udziela przewodniczący KRRiT); 6) przewozów lotniczych (udziela Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego). Koncesji udziela się na czas oznaczony...

KRRiT -status, zakres kompetencji i rola

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 27
Wyświetleń: 333

, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na nadawanie i rozpowszechnianie, sprawowanie kontroli działalności nadawców, organizowanie badań odbioru programów radiowych i TV, określanie opłat abonamentowych i opłat za udzielenie koncesji oraz wpis...

Zagadnienie wolności gospodarczej w ustawie z 19 XI 1999 r. Prawo dzia...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 54

oraz wykonywanie innych usług lotniczych, 6. Budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych, 7. Zarządzanie liniami kolejowymi oraz wykonywanie przewozów kolejowych, 8. Rozpowszechnianie programów radiowych...

Aktywa - rodzaje i omówienie

 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 107

– 24 m-ce; 2)licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych, TV – 24 m-ce lub zgodnie z umową, gdy ten czas jest krótszy; 3)od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 m-cy; 4) od pozostałych WNiPr – 60 m-cy. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiPr ustala...

Media elektroniczne w Niemczech

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 125

przy radiu w skali kraju 256 min dziennie. Radio, podobnie jak telewizja, ma ogromny zasięg, dociera codziennie do czterech spośród pięciu osób dorosłych, czyli codziennie do prawie 51 mln słuchaczy powyżej 14 roku życia. ARD oferuje ok. 57 programów radiowych, emitowanych ze stacji naziemnych. Każda spośród...

Systemy Medialne - Holandia i Austria

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adamowski
 • Systemy medialne na świecie
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 42
Wyświetleń: 172

grupa Sanoma (Finlandia)  1919 - początek radiofonii  Obecnie 5 programów radiowych narodowych, 13 regularnych i 300 lokalnych w tym społeczne i komercyjne  W 2000 roku zrezygnowano z abonamentu. Zastąpiono go odpisem od podatku dochodowego  1948 - telewizja nieregularna, regularna - 1954  Radio...

Analiza finansowa - aktywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Notatkę dodano: 12.08.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 49

– 24 m-ce; 2)licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych, TV – 24 m-ce lub zgodnie z umową, gdy ten czas jest krótszy; 3)od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych – 12 m-cy; 4) od pozostałych WNiPr – 60 m-cy. Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych WNiPr ustala...

Definicje i zakres pojęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Wiesław Sonczyk
 • Polski System Medialny
Notatkę dodano: 09.05.2013
Pobrań: 46
Wyświetleń: 354

niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem, albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne, oraz kroniki filmowe, prasą są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu...