Prawa De Morgana - strona 3

Logika- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1288

, że jeżeli Piotr otrzymał wizę amerykańską, to Piotr wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to w takim razie prawdą jest, że jeżeli Piotr wyjechał do Stanów Zjednoczonych to Piotr otrzymał wizę amerykańską.” jest egzemplifikacją prawa de Morgana, jest rozumieniem opartym o prawo logiczne, jest egzemplifikacją prawa...

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

, że zostanie zrobiony wazonik, to niewątpliwie nie zostanie zrobiona figurka z tej porcji gliny. § I prawo de Morgana ~ (p ∧ q) ≡ (~p ∨ ~q) Pierwsze prawo de Morgana: Pierwsze prawo de Morgana mówi, iż negacja koniunkcji jest równoważna alternatywie negacji. Skoro zaprzeczamy, by koniunkcja „p” oraz „q...

Algebra - pytania 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

, TYM WIĘCEJ UDOWODNIMY” ORAZ FORMALNIE JĄ UZASADNIĆ. - Im więcej założymy, tym więcej udowodnimy Dowód: 3. SPRAWDZIĆ, ŻE PRAWA DE MORGANA SĄ TAUTOLOGIAMI DWUELEMENTOWEJ ALGEBRY ZDAŃ. p q pq ~(pq) ~ p ~ q ~ p~ q ↔ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 p q pq ~(pq) ~ p ~ q ~ p~ q ↔ 1 1 1 0 0 0 0...

Logika- zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Logika
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1442

: p ∨ (q ∧ r) ⇔ (p ∨ q) ∧ (p ∨ r) Pierwsze prawo De Morgana: ~(p ∨ q) ⇔ ~p ∧ ~q - zaprzeczeniem alternatywy jest koniunkcja zaprzeczeń Drugie prawo De Morgana: ~(p ∧ q) ⇔ ~p ∨ ~q - zaprzeczeniem koniunkcji jest alternatywa zaprzeczeń Zaprzeczenie implikacji: ~(p ⇒ q) ⇔ p ∧ ~q Zastąpienie równoważności...

Tautologie rachunku zdań - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marian Kasperski
 • Logika pragmatyczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2135

koniunkcji wzgl dem alternatywy [ p ∨ (q ∧ r )] ⇔ [( p ∨ q) ∧ ( p ∨ r )] rozdzielno alternatywy wzgl dem koniunkcji ~ ( p ∧ q) ⇔ ~ p ∨ ~ q pierwsze prawo de Morgana ~ ( p ∨ q) ⇔ ~ p ∧ ~ q drugie prawo de Morgana p 21. ( p 22. ( p 23. 24. 25. 26. p ( p ∨ q) q ) ⇔ (q ∨ ~ p ) pierwsze prawo definiowania...

Wybrane prawa rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

 ~q) prawo de Morgana dla alternatywy ~(p  q)  (~p  ~q) prawo de Morgana dla koniunkcji {(p → q)  p} → q modus ponendo ponens {(p → q)  ~q} → ~p modus tollendo tollens {(p  q) ~q} → p modus tollendo ponens {(p  q)  q} → ~p modus ponendo tollens {(p → (q → r)}  {(q → (p → r)} prawo komutacji...

Logika Praca domowa nr 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

transpozycji, prawa de Morgana VI. RACHUNEK NAZW: kwadrat logiczny zdanie ogólno-twierdzące, zdanie ogólno-przeczące, zdanie szczegółowo-twierdzące, zdanie szczegółowo-przeczące, kwadrat logiczny (zapis) sprzeczność w kwadracie logicznym: SaP Ⴚ ~(SoP), SiP Ⴚ ~(SeP), podporządkowanie (wynikanie) w kwadracie...

Logika i teoria zbiorów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

jakie z niej otrzymujemy, gdyż warość ta jest zawsze równa 1. Nazwa tautologii Prawo podwójnego zaprzeczenia Prawo wyłączonego środka Prawo przechodniości implikacji Prawo kontrapozycji Prawo zaprzeczenia implikacji Prawo de Morgana dla alternatywy Prawo de Morgana dla koniunkcji Zapis ∼ (∼ p) p ∨ (∼ p) (p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r...

Negacja koniukcji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

WYKŁAD III 13 listopada 2010 Zdam egzamin z prawa i zdam egzamin z logiki. p q Nieprawda, że zdasz egzamin z prawa i zdasz logikę. i lub ~(p ^ q) ↔(~p v ~q) PRAWA de Morgana 1. Negacja koniunkcji dwóch zdań jest równoważna alternatywie zanegowanych składników tej koniunkcji. Zdam egzamin z prawa...