Prawa De Morgana - strona 3

Prawa wynikające ze stosunku wykluczania i dopełniania się zdań altern...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika

Prawa wynikające ze stosunku wykluczania i dopełniania się zdań alternatywnych i dysjunktywnych Pamiętamy, że zdanie alternatywne jest fałszywe tylko w jednym przypadku, a mianowicie wtedy, gdy oba jego człony są fałszywe. We wszystkich pozostałych przypadkach jest prawdziwe. I na tym właśnie opier...

10.05.2013
0
45
Pobierz

Logika- test

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mieczysław Omyła
 • Logika

„C” I termin 2004 IMIĘ………………………… NAZWISKO………………… NR ALBUMU………………… LICZBA PUNKTÓW OCENA………………………. Co wynika z podanych niżej przesłanek (niezależnie od kolejności ich wypowiedzenia): Każdy notariusz jest prawnikiem. Żaden adwokat nie jest notariuszem. ………………………………………… Każdy adwokat jest pra...

06.09.2013
4
97
Pobierz

Dedukcja w logice - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń

§ Prezentacja na prawach rękopisu Paweł Kokot, Michał Krotoszyński § Jeżeli  na  tej  podstawie,  iż jestem  przekonany,  że  dziś jest  sobota,  dochodzę do  przekonania, że jutro jest niedziela, znaczy to, że z tego, iż dziś jest sobota wnioskuję,  iż jutro jest niedziela.  Wnioskowanie (w rozumi...

03.06.2013
1
74
Pobierz

Algebra - pytania 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ZESTAW 2 1. SCHARAKTERYZOWAĆ ZWIĘŹLE TRÓJWARTOŚCIOWĄ LOGIKĘ ZDAŃ ŁUKASIEWICZA DETERMINIZM Zasada przyczynowości Mocny determinizm (klasyczny determinizm) Łukasiewicz wyróżnił 3 typy zdarzeń przyszłych: pewne (obecnie mają swoje przyczyny); wykluczone (obecnie istnieją przyczyny wykluczające...

25.03.2013
0
47
Pobierz

Algebra - zestaw 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ZESTAW 2 1. SCHARAKTERYZOWAĆ ZWIĘŹLE TRÓJWARTOŚCIOWĄ LOGIKĘ ZDAŃ ŁUKASIEWICZA DETERMINIZM Zasada przyczynowości Mocny determinizm (klasyczny determinizm) (cała przyszłość jest całkowicie zdeterminowana przez historię i stany obecne) Łukasiewicz wyróżnił 3 typy zdarzeń przyszłych: pewne (obecnie m...

25.03.2013
0
43
Pobierz

Logika- zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mieczysław Omyła
 • Logika

Przemienność alternatywy: p ∨ q ⇔ q ∨ p Łączność alternatywy: (p ∨ q) ∨ r ⇔ p ∨ (q ∨ r) Przemienność koniunkcji: p ∧ q ⇔ q ∧ p Łączność koniunkcji: (p ∧ q) ∧ r ⇔ p ∧ (q ∧ r) Rozdzielność koniunkcji względem alternatywy: p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r) Rozdzielność alternatywy względem koniunkcji: p ...

06.09.2013
5
99
Pobierz

Wybrane prawa rachunku zdań

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika

Wybrane prawa rachunku zdań Teraz podany zostanie wykaz wybranych praw rachunku zdań, czyli tautologii logicznych rachunku zdań. Takich praw, czyli formuł, które stanowią niezawodne schematy wnioskowania, jest bardzo dużo. Można nawet powiedzieć, że nieskończenie dużo, bo jedne wywodzą się z drugic...

10.05.2013
0
36
Pobierz

Tautologie rachunku zdań - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marian Kasperski
 • Logika pragmatyczna

WYBRANE TAUTOLOGIE RACHUNKU ZDA Tautologia to formuła F, taka, e w(F) = 1 przy dowolnym warto ciowaniu zmiennych zdaniowych wyst puj cych w tej formule. 1. p ∨ ~ p prawo wył czonego rodka (tertium non datur) prawo niesprzeczno ci 2. ~ ( p∧ ~ p) 3. ( p ∧ p) ⇔ p idempotentno koniunkcji idemp...

21.08.2013
4
183
Pobierz

Logika Praca domowa nr 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, studia zaoczne 2011/2012, dr Jędrzej Stanisławek, LOGIKA wykład nr 2, 14 kwietnia 2012 (6 godzin) lista terminów nr 3 V. RACHUNEK ZDAŃ, cd prawda, fałsz, prawda logiczna, fałsz logiczny, tautologia logiczna, funkcja spełniana,...

31.07.2013
0
50
Pobierz

Logika i teoria zbiorów - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Skalski
 • Matematyka

II. Logika i teoria zbiorów 1. Elementy logiki matematycznej Przedmiotem logiki jest badanie związków między zdaniami. Przez zdanie rozumiemy w logice wyłącznie zdanie orzekające, które jest prawdziwe lub fałszywe. O zdaniu prawdziwym mówimy, że ma ono wartość logiczną 1, natomiast o zdaniu fał...

16.07.2013
2
78
Pobierz
Pobierasz notatkę i nie musisz za nią płacić.
Zarejestruj się a zadbamy o to, by zawsze tak było.

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie