Podatkowa grupa kapitałowa - strona 2

Prawo podatkowe- test IX

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe 6.Podatnikiem VAT może być za zgodą US: a)oddział osoby prawej jeżeli sam sporządza bilans b)zakład ……………. c) podatkowa grupa kapitałowa 7.Członek rodziny nie odpowiada za zobowiązania podatnika jeżeli : a)na podatniku ciązy obowiązek alimentacyjny...

Prawo podatkowe- test VII

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 322
Wyświetleń: 784

12.Podatkowa grupa kapitałowa : a)jest podatnikiem akcyzy b) powstaje na mocy umowy spólek prawa handlowego posiadających osobowość prawną c)umowa podlega rejestracji przez US 13. Karta podatkowa: a)gdy spełnia się warunki, jest z urzędu b) na wniosek c) ryczałt konsumpcyjny Zobowiązaniem podatkowym...

Prawo podatkowe- test XV

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001

lat c) może wynosić 10 lat 5.Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem : a)podatku od towarów i usług b)podatku dochodowego od osób prawnych c) podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie 6.Skala regresywna charakteryzuje się tym iż : a)w raz ze wzrostem podstawy opodatkowania rosną stawki...

Międzynarodowy przepływ produkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

działalności gospodarczej Zmiany w kodeksie celnym Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Prawo podatkowe podmioty zagraniczne jako podatnicy VAT podatek dochodowy od osób prawnych ustawa „ordynacja podatkowa” podatkowa grupa kapitałowa Prawo międzynarodowe zobowiązania kraju w sferze liberalizacji...

Podmioty prawa finansowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2681

: A) Mają zawsze charakter dyspozytywny B) Mają charakter imperatywno-atrybutywny C) Mogą mieć charakter norm technicznych Pytanie 2: Podmiotem czynnym na rynku prawa finansowego jest: A) Podatkowa grupa kapitałowa B) Minister Finansów C) Komisja Nadzoru Bankowego Pytanie 3: Która z podanych formuł umieszczona w akcie...

Prawo podatkowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Paweł Mrowiec
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2793

(czyli spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej). Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane podatkowymi grupami kapitałowymi. Podatkową...

PINOP 1 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1540

kosztowe w podatkach dochodowych 10. Strata a strategia kosztowa 11. Strategie dochodowe w podatkach dochodowych 12. Ceny transferowe - cel i zakres stosowania 13. Podatkowa grupa kapitałowa 14. Reguły opodatkowania dywidend w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo 15. Unikanie a uchylanie...

Podatek CIT-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1323

o podatku tonażowym podmiot : - bierny : osoby prawe i spółki kapitałowe w organizacji , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, także podatkowe grupy kapitałowe ( grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną...

Sprawozdania finansowe konsolidacja wykłady i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Toborek-Mazur
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 14581

ZADANIA Z KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ Z DNIA 4.11.2006R. I GR Na czym polega metoda łączenia udziałów i w jakich przypadkach jest wykorzystana. Podaj definicje grupy kapitałowej i omów podstawowe cechy podatkowej grupy kapitałowej. Wymień sposoby integracji przedsiębiorstw i omów jedną z nich. Firma...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Posłuszny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3318

w organizacji, Podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się, z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki), Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie...