Podatkowa grupa kapitałowa - strona 2

Prawo podatkowe- test IX

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 84

roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe 6.Podatnikiem VAT może być za zgodą US: a)oddział osoby prawej jeżeli sam sporządza bilans b)zakład ……………. c) podatkowa grupa kapitałowa 7.Członek rodziny nie odpowiada za zobowiązania podatnika jeżeli : a)na podatniku ciązy obowiązek alimentacyjny...

Prawo podatkowe- test VII

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 18
Wyświetleń: 112

12.Podatkowa grupa kapitałowa : a)jest podatnikiem akcyzy b) powstaje na mocy umowy spólek prawa handlowego posiadających osobowość prawną c)umowa podlega rejestracji przez US 13. Karta podatkowa: a)gdy spełnia się warunki, jest z urzędu b) na wniosek c) ryczałt konsumpcyjny Zobowiązaniem podatkowym...

Prawo podatkowe- test XV

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 28.08.2013
Pobrań: 12
Wyświetleń: 143

lat c) może wynosić 10 lat 5.Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem : a)podatku od towarów i usług b)podatku dochodowego od osób prawnych c) podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie 6.Skala regresywna charakteryzuje się tym iż : a)w raz ze wzrostem podstawy opodatkowania rosną stawki...

Międzynarodowy przepływ produkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Notatkę dodano: 12.05.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 116

działalności gospodarczej Zmiany w kodeksie celnym Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców Prawo podatkowe podmioty zagraniczne jako podatnicy VAT podatek dochodowy od osób prawnych ustawa „ordynacja podatkowa” podatkowa grupa kapitałowa Prawo międzynarodowe zobowiązania kraju w sferze liberalizacji...

Podmioty prawa finansowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 383

: A) Mają zawsze charakter dyspozytywny B) Mają charakter imperatywno-atrybutywny C) Mogą mieć charakter norm technicznych Pytanie 2: Podmiotem czynnym na rynku prawa finansowego jest: A) Podatkowa grupa kapitałowa B) Minister Finansów C) Komisja Nadzoru Bankowego Pytanie 3: Która z podanych formuł umieszczona w akcie...

Prawo podatkowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Paweł Mrowiec
 • Prawo podatkowe
Notatkę dodano: 27.06.2012
Pobrań: 23
Wyświetleń: 399

(czyli spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej). Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane podatkowymi grupami kapitałowymi. Podatkową...

PINOP 1 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Notatkę dodano: 20.05.2013
Pobrań: 14
Wyświetleń: 220

kosztowe w podatkach dochodowych 10. Strata a strategia kosztowa 11. Strategie dochodowe w podatkach dochodowych 12. Ceny transferowe - cel i zakres stosowania 13. Podatkowa grupa kapitałowa 14. Reguły opodatkowania dywidend w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo 15. Unikanie a uchylanie...

Podatek CIT-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Notatkę dodano: 04.06.2013
Pobrań: 18
Wyświetleń: 189

o podatku tonażowym podmiot : - bierny : osoby prawe i spółki kapitałowe w organizacji , jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, także podatkowe grupy kapitałowe ( grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną...

Sprawozdania finansowe konsolidacja wykłady i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Toborek-Mazur
Notatkę dodano: 20.11.2009
Pobrań: 192
Wyświetleń: 2083

ZADANIA Z KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ Z DNIA 4.11.2006R. I GR Na czym polega metoda łączenia udziałów i w jakich przypadkach jest wykorzystana. Podaj definicje grupy kapitałowej i omów podstawowe cechy podatkowej grupy kapitałowej. Wymień sposoby integracji przedsiębiorstw i omów jedną z nich. Firma...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Krzysztof Posłuszny
Notatkę dodano: 02.04.2012
Pobrań: 21
Wyświetleń: 474

w organizacji, Podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się, z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki), Spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie...