Izba Lordów - strona 5

Monarchie absolutyzmu - reprezentacje stanowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

REPREZENTACJE STANOWE Anglia - Izba Lordów - nowa szlachta, zmniejszono liczbę lordów duchownych; Izba Gmin - przedstawiciele hrabstw wybierani przez właś. ziemskich z dochodem >40 szylingów rocznie i reprezentantów miast (wybierał patrycjat), zwiększono liczbę członków Izby Gmin z 296 do 462 (90...

Anglia-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1036

równych im bezpośrednich wasali korony (sądowi parów) XIVw- królowie rozszerzali skład Izby Lordów, nadając osobnymi przywilejami dziedziczną godność parów osobom, które dotąd prawa do zasiadania w Izbie Parów nie miały b)wyższe duchowieństwo- arcybiskupi i biskupi i opaci wraz ze swymi wielkimi dobrami...

Konstytucja Angielska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3696

uzyskali prawa wyborcze 1872 - wprowadzono tajne głosowanie 1958 - w Izbie Lordów mogą zasiadać kobiety a także wprowadzono instytucje Lordów dożywotnich 1963 - Lord skazany był by zasiadać w Izbie Lordów, od 1963r. może zasiadać w Izbie Gmin ale musi zrzec się tytułu Lorda i w ten sposób uzyskuje bierne...

Modele organizacji parlamentu - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 945

tytułu arystokratycznego uzyskanego przez dziedziczenie lub mianowanie przez monarchę (np. angielska Izba Lordów), 2) w drodze wyborów powszechnych 3) w drodze nominacji dokonywanej przez głowę państwa (np. w Kanadzie), 4)w oparciu o kryteria mieszane (np. część członków izby pochodzi z wyboru a część...

Geneza konstytucji pisanej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2450

referendum KRAJE ANGLOSASKIE (WB, Nowa Zelandia) - konstytucja oznacza tu całe prawo konstytucyjne obejmujące a.) normy pisane, pomieszczone w różnych aktach prawnych i nie mające szczególnej mocy prawnej np. ustawy historyczne (Wielka Brytania - 27 - od XIII w. do 1999 r. gdy o Izbie Lordów, Izrael - 48...

Idea sprawiedliwości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

odpowiedzialności i nie zmniejsza wymiaru kary. Ta zasada stanowi odejście od tej zasady aktu państwa ? Izba lordów - głowa państwa również ponosi odpowiedzialność jako indywidualny człowiek. 4 zasada - działąnie na rozkaz rządu lub przełożonego nie zwalnia od odpowiedzialności w płaszczyźnie prawa międzynarodowego...

Konstytucja - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1827

przedsiębiorstwa, 3 - w uniwersytecie na którym studiował. Dlategoż w 1948r. zniesiono system pluralny. INNE REFORMY: 1829 - katolicy uzyskali prawa wyborcze 1858 - Żydzi uzyskali prawa wyborcze 1872 - wprowadzono tajne głosowanie 1958 - w Izbie Lordów mogą zasiadać kobiety a także wprowadzono instytucje Lordów...

System polityczny Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1435

WIELKA BRYTANIA trudny system, nic nie jest zapisane, wszystko na zasadzie umowy, konwenansu gdyby patrzeć na prawo pisane to król ma władze absolutną jest parlament dwuizbowy: Izba Gmin (z wyboru) i Izba Lordów (nie z wyboru, a z urodzenia) - nie jest spisane, jaki jest porządek obrad Król...

Wykład - formy państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

- gabinetowego jest Wielka Brytania. W Wielkiej Brytanii występuje parlament, który składa się z dwóch izb: Izby Gmin i Izby Lordów. Rzeczywista władza jest ulokowana w Izbie Gmin. Izba Lordów na dzień dzisiejszy nie ma realnej władzy, ma znaczenie historyczne, chociaż zachowała niektóre kompetencje sądowe...

Wielka Brytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1736

podział ten nie dokonał się na trzy stany, lecz na dwie izby: Lordów i Gmin - od roku 1377 Izba Gmin posiada prawo wniesienia przez Izbę Lordów skargi przeciwko osobom urzędowym oskarżonym o nadużycie władzy (impeachment) - XIV w.: żadna ustawa nie będzie ważna bez zgody króla, lordów i gmin - XV w.: izby...