Błąd względny - strona 2

Elektryka i elektrotechnika kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3507

długość . Obliczyć oraz graniczny błąd względny pomiaru wiedząc, że błąd współczynnika odchylania , a błąd odczytu długości na ekranie . Na ekranie oscyloskopu zaobserwowano sygnał piłokształtny. Jaka jest jego częstotliwości oraz amplituda jeżeli długość odcinka , a odcinka przy nastawionym kalibrowanym...

Wyjaśnić pojęcia związane z błędem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Janusz Wąsowski
 • Metody numeryczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

= | A-a | • błąd względny da liczby przybliżonej a nazywamy stosunek błędu bezwzględnego do modułu liczby A. da=Da/|a| Wyprowadzić wzory na błąd bezwzględny i błąd względny wartości funkcji jednej i wielu zmiennych. "Niech oszacowanie Dx będzie małe i niech i |e|

S;prawozdanie z Miernictwa2

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

otrzymaną w wyniku pomiaru a wartością rzeczywistą X- wartość mierzona Xr - wartość rzeczywista wartości mierzonej Δx=X - Xr Błąd względny pomiaru: Stosunek błędu bezwzględnego pomiaru do wartości rzeczywistej wielkości zmierzonej nazywa się błędem względnym pomiaru. бx = Błąd graniczny pomiaru...

BŁĘDY I LICZBY PRZYBLIŻONE

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1827

, że ∆a = 0.01 Możemy otrzymać dokładniejsze oszacowanie, gdy: 2.71 < e < 2.7182, wtedy ∆a = 0.0082 (przyjmujemy możliwie najmniejsza liczbę spełniającą tą nierówność) Błąd bezwzględny (lub też jego kres górny) odwrotnie do błędu względnego nie charakteryzuje dokładności pomiarów, czy obliczeń Błędem względnym ၤ...

Miareczkowanie strąceniowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Chemia analityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

srebra. Błąd względny oznaczenia wynosił: –1,2%. Oblicz pBr w punkcie końcowym miareczkowania. pIrAgBr = 12,28 (pBr=3,03) 3. 50,00 cm3 0,1000 M roztworu NaCl miareczkowano 0,1000 M roztworem AgNO3. Obliczyć błąd względny miareczkowania, jeśli zastosowany wskaźnik sygnalizuje punkt końcowy miareczkowania...

Narzędzia pomiarowe - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Miernictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

] ΔU [V] δU [%] 1. 0,34 3 0,015 4,4 2. 0,4 3 0,015 3,8 3. 0,6 3 0,015 2,5 4. 1,65 3 0,015 0,91 5. 1,77 3 0,015 0,85 6. 2,25 3 0,015 0,67 Tabela 1 Oznaczenia: Uz - zakres pomiaru napięcia U- napięcie zmierzone [V] U - błąd bezwzględny pomiaru napięcia [ V ] δU - błąd względny pomiaru napięcia [ % ] kl...

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

Analiza błędów Błędy pomiarów obliczamy stosując metodę różniczki zupełnej, zastępując przyrosty różniczkowe błędami wielkości mierzonych, określonymi na podstawie warunków pomiarów punktów, których odległości są wyznaczane w pomiarze. Błąd względny obliczamy według następującego schematu: 2 k l  a= xk...

Zadania metrologia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 • Metrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

długość . Obliczyć oraz graniczny błąd względny pomiaru wiedząc, że błąd współczynnika odchylania , a błąd odczytu długości na ekranie . Na ekranie oscyloskopu zaobserwowano sygnał piłokształtny. Jaka jest jego częstotliwości oraz amplituda jeżeli długość odcinka , a odcinka przy nastawionym kalibrowanym...

Dokładność metody analitycznej i graficznej obliczania powierzchni - o...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. M Pałys
 • Miernictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1953

Dokładność metody analitycznej i graficznej obliczania powierzchni Metoda analityczna Dokładność metody analitycznej wynosi Czynniki decydujące o tej dokładności: pomiary kątowe w terenie - średnie błędy pomiaru kątowego 1' pomiary długości boków - średni błąd względny długości boku 1:2000...