Gwarancja niezawisłości sędziowskiej w aspekcie personalnym-opracowanie

Notatkę dodano: 17.07.2013,
Wyświetleń: 86
Podgląd dokumentu

gwarancja niezawisłości sędziowskiej w aspekcie personalnym

stabilizacja urzędu sędziego - sędziowie powoływani są na czas nieokreślony - do osiągnięcia wieku emerytalnego, po czym sędzia przechodzi w stan spoczynku

nieusuwalność sędziego - sędzia może zostać złożony z urzędu jedynie w sytuacjach wyjątkowych, tylko na mocy orzeczenia sądowego i tylko w przypadkach określonych w ustawie

nieprzenoszalność sędziego - sędzia nie może wbrew swej woli zostać przeniesiony do innego sądu lub na inne stanowisko, chyba, że na mocy orzeczenia sądu w sytuacjach wyjątkowych, określonych przez ustawę

immunitet sędziowski - sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub pozbawiony wolności tylko za uprzednią zgodą sądu określonego w ustawie. Nie może być zatrzymany ani aresztowany, chyba, że zostanie ujęty na gorącym uczynku przestępstwa, przy którym jest to niezbędne

odpowiedzialność dyscyplinarna - ponoszona za naruszenie obowiązków sędziowskich, tylko przed sądem dyscyplinarnym

niepołączalność - zakaz zajmowania innych urzędów i funkcji państwowych, podejmowania zajęć, które przeszkadzały by w pełnieniu obowiązków

apolityczność - zakaz przynależności do partii politycznych, związków zawodowych, prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

status materialny i zasady wynagradzania - konstytucja nakazuje zapewnienie sędziemu warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi obowiązków