gospodarka finansowa NBP - fundusze Specjalne

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 77
Podgląd dokumentu

Gospodarka finansowa NBP Polski bank centralny (NBP) prowadzi gosp. finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP.

NBP dysponuje następującymi funduszami:

fundusz statutowy (400 mln. zł)- jest uzupełniany z odpisów z rocznego zysku

fundusz rezerwowy - jest tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego; jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych fundusze Specjalne - (tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów):

fundusz inwestycyjny - jest tworzony z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych oraz uzupełniany odpisami z zysku; przeznaczonych na finansowanie inwestycji

fundusz dewizowy - jest tworzony z odpisów z rocznego zysku w wysokości wpływów uzyskiwanych przez NBP z operacji walutowo-dewizowych, 50% premii uzyskiwanych w dewizach ze sprzedaży monet i numizmatów oraz dywidend; jest przeznaczony na wprowadzenie nowoczesnej techniki bankowej

fundusz ryzyka - jest tworzony z odpisów z rocznego zysku; jest przeznaczony na wypłatę premii regulaminowych dla pracowników NBP

fundusz świadczeń socjalnych - tworzony w oparciu o odrębne przepisy fundusz postępu techn.-ekonomicznego - jest tworzony w ciężar kosztów; przeznaczony jest na wprowadzenie nowych technik i metod pracy, na finansowanie prac badawczo rozwojowych itp.

Fundusz zapomogowy. - jest tworzony w ciężar kosztów w wysokości ustalonej przez Prezesa NBP; przeznaczony jest na wypłatę zapomóg dla pracowników NBP

Zysk banku centralnego podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

NBP korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.